Рада молодих вчених ХДАФК — організація,
що об’єднує аспірантів та молодих викладачів
академії, створена з метою активізації та
координації наукових досліджень на засадах
добровільної участі та спільності інтересів
наукового спрямування.
Рада молодих вчених заснована у 2002 році.
У 2017 році було обрано наступний склад:
Орленко Олена Михайлівна
голова Ради молодих вчених,
доцент,кандидат історичних наук,
доцент кафедри гуманітарних наук
 
Середа Наталія Віталіївна
доцент, кандидат наук з фізичного
виховання та спорту,доцент кафедри
менеджменту фізичної культури
 

e-mail: sereda_nataliya86@ukr.net

Гриньова Тетяна Іванівна
кандидат наук з фізичного виховання
та спорту,доцент кафедри зимових
видів спорту, велоспортута туризму
 

e-mail: tgrynova88@gmail.com

Без’язична Ольга Володимирівна

старший викладач кафедри фізичної

реабілітації і рекреації
Бала Тетяна Михайлівна
кандидат наук з фізичного виховання та спорту,
доцент кафедри теорії та методики
фізичного виховання
 

Основними практичними напрямками діяльності Ради молодих вчених ХДАФК є:

-​ організація та проведення студентських науково-практичних конференцій;
-​ координація розвитку студентської та молодіжної науки в академії;
-​ налагодження наукових зв'язків між вищими навчальними закладами;
-​ співпраця з молодіжними науковими організаціями та студентськими науковими товариствами вузів.
Перед Радою молодих вчених ХДАФК стоять такі основні завдання:
-​ максимальне залучення студентів, аспірантів та молодих викладачів до наукового життя академії;
-​ налагодження співпраці з молодіжними науковими організаціями вищих навчальних закладів України та зарубіжжя;
-​ представництво академії у молодіжних наукових організаціях регіону та України;
-​ розповсюдження інформації про проходження науково-практичних конференцій та залучення молодих науковців для участі у них;
-​ організаційна допомога студентам та викладачам академії стосовно підготовки публікацій до наукових збірників.
Рада молодих вчених ХДАФК кожного року у травні місяці організовує та проводить студентську науково-практичну конференцію, у якій приймають участь студенти-переможці кафедральних наукових конференцій.
Рада молодих вчених Харківської державної академії фізичної культури є невід’ємним і дієвим учасником реалізації програм наукових досліджень, суб’єктом забезпечення високого іміджу академії, осередком зростання майбутніх науковців. Запорукою її успішного функціонування є всебічна підтримка з боку керівництва академії.