Тематичний план науково-дослідної роботи ХДАФК на 2018-2020 рр.