Оголошено конкурс наукових робіт і розробок молодих вчених

 

З 04 жовтня 2021 року МОН оголосив конкурс проєктів наукових робіт і науково-технічних розробок молодих вчених. Цей конкурс було започатковано у 2015 році, і цьогоріч він буде вже шостим.

Участь у конкурсі можуть брати молоді вчені, які працюють або навчаються в університетах чи наукових установах, підпорядкованих МОН. Керівником проєкту має бути молодий вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук.

Відбір здійснюватиметься у два етапи:
• на рівні закладів вищої освіти та наукових установ. Завершити відбір та подати проєкти до МОН в єдиній інформаційній системі “Наука в університетах” необхідно буде до 7 листопада 2021 р. та в паперовій формі надіслати документи до МОН – до 12 листопада цього року;
• на рівні МОН. До 13 грудня 2021 р. заплановано проведення експертизи проєктів за фаховими напрямами конкурсу. До 17 грудня Конкурсна комісія МОН повинна проаналізувати роботу Експертної ради та визначити проєкти, рекомендовані до виконання. Після чого проєкти-переможці конкурсу будуть затверджені наказом міністерства, а виконання проєктів розпочнеться у 2022 році.

Виконання робіт розпочнеться з 2022 року згідно з тематикою:
• безпечна, чиста та ефективна енергетика;
• сучасне машинобудування, інтелектуальний, «зелений» та інтегрований транспорт; розвиток галузі ядерної фізики, радіофізики, астрономії та ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, військової техніки;
• нові матеріали та виробничі технології;
• зміна клімату, довкілля, чисте будівництво та раціональне природокористування;
• продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибережних та внутрішніх вод, біоекономіка;
• економічні перетворення, демографічні зміни та добробут;
• Україна у мінливому світі: інклюзивне, інноваційне, мисляче суспільство;
• безпекове суспільство: захист свободи, національної безпеки та культурної спадщини України та її громадян;
• охорона здоров’я: нові речовини та матеріали для профілактики та лікування, розвиток біотехнологій та обладнання для якісного медичного обслуговування;
• інформаційні та комунікаційні технології, робототехніка.

Більше детальної інформації щодо строків подання документів можна дізнатися на офіційному порталі МОН: https://mon.gov.ua/ua/news/ogolosheno-konkurs-naukovih-robit-i-rozrobok-molodih-vchenih