Розширене засідання кафедри менеджменту фізичної культури щодо обговорення та внесення змін до освітньо-професійної програми

2 червня 2021 року відбулося розширене засідання кафедри  менеджменту фізичної культури із залученням стейкхолдерів та видатних випускників кафедри. На порядку денному розглядалося питання внесення змін до освітньо-професійної програми  «Менеджмент та маркетинг у сфері фізичної культури і спорту» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 017 – Фізична культура і спорт, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка відповідно до затвердженого Стандарту вищої освіти України 2021 року.  У дискусії також взяли участь керівники державних органів управління фізичної культури і спорту та керівники громадських фізкультурно-спортивних організацій.