Секція з фізичної культури і спорту

Історія створення

 

Секція з фізичної культури і спорту утворена відповідно до Угоди про співробітництво між Національним університетом фізичного виховання і спорту України та Національною академією педагогічних наук України від 14 листопада 2014 року, рішенням Бюро Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України від 16 грудня 2014 року (протокол № 10-1).

 

Очолив Секцію  доктор економічних наук, професор,  ректор Національного університету фізичного виховання і спорту України Імас Євген Вікторович.

Членами Секції є ректори вищих навчальних закладів України, провідні вчені у сфері фізичної культури і спорту України.

 

Секція утворена з метою координації діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ та інших організацій у розв'язанні наукових проблем у сфері фізичної культури та спорту, підвищення ефективності підготовки наукових кадрів та впровадження результатів досліджень у практику.

Робота Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії  педагогічних наук України здійснюється за п’ятьма основними напрямками роботи: організаційна робота; науково-дослідна робота, організація і проведення наукових конференцій; міжнародна діяльність; видавнича діяльність; наукове супроводження спортивної підготовки.

Діяльність Секції спрямована на  створення умов щодо впровадження теоретичних надбань у сфері фізичної культури і спорту в практичну діяльність вищих навчальних закладів, інших організацій та структур фізкультурно-спортивної  та оздоровчої спрямованості.

Щорічно проводиться по три-чотири засідання секції в провідних вищих навчальних закладах України ( спеціалізованих та тих, де є факультети (інститути) фізичної культури і спорту), на яких розглядалися актуальні проблеми сфери фізичної культури і спорту.

Положення про секцію з ФВС НАПН

Місце Секції в системі НАПНУ

 

uk Ukrainian
X