ФАКУЛЬТЕТИ АКАДЕМІЇ

Факультет управління сферою професійного спорту та фізичного виховання

Відкриття нових навчальних спеціалізацій та зростання кількості студентів викликало необхідність створення нового факультету.

Факультет управління сферою професійного спорту та фізичного виховання (далі УСПСФВ) розпочав свою роботу з 02 вересня 2019 року. До складу факультету входять кафедри: менеджменту фізичної культури, теорії та методики фізичного виховання, олімпійського та професійного спорту. Навчальний процес на факультеті забезпечують 25 викладачів, 4 з яких  мають науковий ступінь доктора наук, 17 кандидатів наук, вчене звання професора має 7 осіб, звання доцента – 9.

Навчання на факультеті УСПСФВ здійснюється за 4 спеціальностями:

  • 017 «Фізична культура і спорт», спеціалізації: Олімпійський та професійний спорт (спорт за видами), Кіберспорт, Менеджмент у спортивній діяльності, Менеджмент у сфері фізичної культури і спорту, Інформаційне забезпечення фізичної культури та спорту, Психологія у сфері фізичної культури та спорту, Фізичне виховання і спорт у начальних закладах;
  • 014 «Середня освіта (фізична культура)», спеціалізація Середня освіта;
  • 053 «Психологія», спеціалізація Психолог;
  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація Підприємництво.

к.фіз.вих., доцент,

Петренко Ірина Вікторівна

Деканом нового факультету був призначений доцент кафедри менеджменту фізичної культури, к.фіз.вих. – Петренко Ірина Вікторівна, заступник декана – Ждамірова Юлія Миколаївна.

Стратегічною метою факультету УСПСФВ є реалізація загальної стратегії Харківської державної академії фізичної культури щодо розвитку освітньої та наукової діяльності, підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців за дослідницькими, професійними та кар’єрними напрямами та виховання гармонійно розвинутих особистостей, що забезпечить їм можливість успішно працювати за фахом у процесі розбудови українського суспільства.

uk Ukrainian
X