ФАКУЛЬТЕТИ АКАДЕМІЇ

Факультет управління сферою професійного спорту та фізичного виховання

Відкриття нових навчальних спеціалізацій та зростання кількості студентів викликало необхідність створення нового факультету.

Факультет управління сферою професійного спорту та фізичного виховання (далі УСПСФВ) розпочав свою роботу з 02 вересня 2019 року. До складу факультету входять кафедри: менеджменту фізичної культури, теорії та методики фізичного виховання, олімпійського та професійного спорту. Навчальний процес на факультеті забезпечують 25 викладачів, 4 з яких  мають науковий ступінь доктора наук, 17 кандидатів наук, вчене звання професора має 7 осіб, звання доцента – 9.

Навчання на факультеті УСПСФВ здійснюється за 4 спеціальностями:

 • 017 «Фізична культура і спорт», спеціалізації: Олімпійський та професійний спорт (спорт за видами), Кіберспорт, Менеджмент у спортивній діяльності, Менеджмент у сфері фізичної культури і спорту, Інформаційне забезпечення фізичної культури та спорту, Психологія у сфері фізичної культури та спорту, Фізичне виховання і спорт у начальних закладах;
 • 014 «Середня освіта (фізична культура)», спеціалізація Середня освіта;
 • 053 «Психологія», спеціалізація Психолог;
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація Підприємництво.

Петренко Ірина Вікторівна

Декан факультету Управління сферою професійного спорту та фізичного виховання

 к. фіз. вих., доцент кафедри менеджменту фізичної культури

Кийко Андрій Сергійович

Заступник декана факультету
к. фіз.. вих., ст.. викладач кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму, Майстер спорту України з альпінізму

Губарєва Анна Віталіївна

Диспетчер деканату

 • Кафедра менеджменту фізичної культури, яку очолює кан7дидат наук з фізичного ви ховання і спорту, професор Бондар Анастасія Сергіївна
 • Кафедра теорії та методики фізичного виховання, яку очолює кандидат наук з фізичного виховання і спорту, професор Масляк Ірина Павлівна
 • Кафедра Олімпійського та професійного спорту, яку очолює доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України Мулик В’ячеслав Володимирович

Основною метою діяльності факультету Управління сферою професійного спорту  діяльності факультету є забезпечення необхідних умов для отримання здобувачами бакалаврського рівня вищої освіти, якісної підготовки наукових спеціалістів вищої кваліфікації, яка ґрунтується на сучасному рівні знань та наукових досліджень, а також виховання професіоналів, які спроможні успішно працювати в конкретному середовищі в Україні та за її межами.

Основні завдання діяльності факультету:

 • Організація, координація і контроль навчальної, навчально-методичної роботи зі студентами.
 • Удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу і контроль за роботою підпорядкованих факультету кафедр.
 • Організація наукових досліджень, контроль за ними та підготовка науково-педагогічних кадрів на підпорядкованих факультету кафедрах.
 • Координація культурно-масової, спортивної й виховної роботи, дозвілля та побуту студентів, стипендіального забезпечення студентів відповідно до чинних положень.
 • Організація і розвиток міжнародного співробітництва та партнерства.
uk Ukrainian
X