Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі повної загальної середньої освіти (1 курс)
Строки проведення Харківською державною академією фізичної культури творчих конкурсів за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» за

рахунок видатків державного бюджету (на бюджет)

1 липня - 10 липня 1 липня - 10 липня
Початок прийому заяв та документів:

для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти

10 липня 10 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за співбесідою, вступними іспитами за спеціальністю «Фізична культура і спорт» о 18.00 год. 16 липня о 18.00 год. 16 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за творчими конкурсами

за спеціальністю «Фізична культура і спорт» на місця державного замовлення (на бюджет)

о 18.00 год. 22 липня о 18.00 год. 22 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за творчими конкурсами

за спеціальністю «Фізична культура і спорт» на місця за кошти фізичних та юридичних осіб (на контракт)

о 18.00 год. 16 липня о 18.00 год. 16 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти тільки за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання за спеціальностями:    
014.11 «Середня освіта (фізична культура)»

053 «Психологія»

076 «Підприємництво,торгівля та біржова діяльність»

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

о 18.00 год. 22 липня о 18.00 год. 22липня
Строки проведення Харківською державною академією фізичної культури:    
співбесід для вступників на основі повної загальної середньої освіти з 17 -до 19 липня з 17 -до 19 липня
вступних іспитів (для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти) з 17 -до 22 липня з 17 -до 22 липня
Друга сесія творчих конкурсів (для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти на небюджетні конкурсні пропозиції) за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 17 -до 22 липня з 17 -до 22 липня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням:

за співбесідою, за вступними іспитами та творчими конкурсами

не пізніше 18.00 год. 26липня не пізніше 18.00 год. 26 липня
Строк виконання вимог до зарахування за державним замовленням за співбесідою (та подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення для осіб, які вступають на місця) до 10.00 год. 22 липня до 10.00 год. 22 липня
за вступними іспитами та творчими конкурсами до 18.00 год. 31липня до 18.00 год. 31липня
Терміни зарахування вступників

за кошти державного та регіонального замовленням: за співбесідою

за вступними іспитами та творчими конкурсами

не пізніше 15.00 год. 22 липня

до 12.00 год.

01 серпня

не пізніше 15.00 год. 22 липня

до 12.00 год.

01 серпня

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня не пізніше 30 вересня
Переведення на вакантні місця державного замовлення

та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ПЗСО

не пізніше 09 серпня не пізніше 09 серпня
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для

вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції

не раніше 12.00

01 серпня

не раніше 12.00

01 серпня

Галузь знань, спеціальність Денне Заочне
Вартість в грн.
01 «Освіта/Педагогіка»:

017 «Фізична культура і спорт»

20 500* 14 800*
01 «Освіта/Педагогіка»:

014.11 «Середня освіта (фізична культура)»

20 500* 14 800*
05 «Соціальні та поведінкові науки»

053 «Психологія»

12 500* 10 000*
07 «Управління та адміністрування»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

12 500 10 000
22 «Охорона здоров’я»:

227 «Фізична терапія, ерготерапія»

22 000* вступ не здійснюється

Рекомендовані до зарахування

Розклад творчого конкурсу та вступних іспитів

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ПРИ ВСТУПІ НА  ДЕННУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Тільки для абітурієнтів, які мають право, згідно Правил прийому до ВНЗ України, складати
іспит в Харківській державній академії фізичної культури (розділ VIII Правил прийому до ХДАФК)

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ПРИ ВСТУПІ НА  ЗАОЧНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Оцінки за вступні іспити тих,хто вступає на базі молодшого спеціаліста та вищої освіти

Результаты вступних іспитів - магістратура