НАКАЗИ про зарахування

НАКАЗ про зарахування на 1 курс заочної форми здобуття освіти – бюджет на базі ПЗСО

 

Прийом заяв і документів,

вступні випробування, конкурсний відбір

та зарахування на навчання вступників

 

При вступі на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра

 

за кошти державного бюджету

та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

на 1 курс

денної та заочної форми здобуття освіти

строком навчання 3 роки 10 місяців

 

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
вступники на основі повної загальної середньої освіти

на 1 курс

Строки реєстрації заяв та документів:
для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного замовлення 13 серпня – 22 серпня 13 серпня – 22 серпня
Строки проведення творчих конкурсів:
за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»

для вступників на місця державного замовлення (на бюджет)

01 серпня – 12 серпня (включно) 01 серпня – 12 серпня (включно)
Строки проведення вступних іспитів:
для вступників на місця державного замовлення, які мають на це право (бюджет) 01 серпня – 12 серпня (включно) 01 серпня – 12 серпня (включно)
Початок прийому заяв та документів:
для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти  

13 серпня

 

13 серпня

Закінчення прийому заяв та документів:
для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за співбесідою, вступними іспитами, творчими конкурсами, які не складали їх у період з 01по 12 серпня

(тільки за контрактом)

 

13 серпня

 

13 серпня

для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня на місця державного замовлення (на бюджет)  

 

о 18.00 год.

22 серпня

 

 

о 18.00 год.

22 серпня

Строки проведення:
співбесід для вступників на основі повної загальної середньої освіти з 16 – до 18 серпня

(включно)

з 16 – до 18 серпня

(включно)

Друга сесія творчих конкурсів для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти на небюджетні конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) з 16 – до 22 серпня з 16 – до 22 серпня
Оприлюднення списків осіб, яких рекомендовано до зарахування
за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням)  

не пізніше 12.00 год.

20 серпня

 

 

не пізніше 12.00 год.

20 серпня

 

на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою - 1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням)  

 

не пізніше 12.00 год.

27 серпня

 

 

 

не пізніше 12.00 год.

27 серпня

 

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції (контракт) не раніше

12.00 год.

06 вересня

не раніше

12.00 год.

06 вересня

Виконання вимог до зарахування
для вступників, які рекомендовані до зарахування

за результатами співбесіди

не пізніше 10.00 год.

22 серпня

 

не пізніше 10.00 год.

22 серпня

 

для вступників, які рекомендовані до зарахування

на місця державного замовлення (бюджет)

до 18.00 год.

31 серпня

до 18.00 год.

31 серпня

Зарахування вступників:
рекомендованих до зарахування

за результатами співбесіди

не пізніше 15.00 год.

22 серпня

не пізніше 15.00 год.

22 серпня

рекомендованих до зарахування

за кошти державного бюджету (за державним замовленням)

не пізніше  12.00 год.

05 вересня

не пізніше  12.00 год.

05 вересня

рекомендованих до зарахування

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

15 вересня

не пізніше

15 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення

та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів

осіби, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти та мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення  подають копії документів , що підтверджують це право  

не пізніше

11 вересня

 

не пізніше

11 вересня

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти  

не пізніше

14 вересня

 

не пізніше

14 вересня

 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди за кошти державного бюджету до 10.00год. 22 серпня, мають подати письмові заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

 

Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра

 

за кошти державного бюджету

та за рахунок цільових пільгових державних кредитів

 

на 1 курс

денної форми здобуття освіти

строком навчання 2 роки 10 місяців:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти
для вступників, які вступають

на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Строки реєстрації заяв та документів:
для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення 13 серпня – 22 серпня
Строки проведення вступних іспитів:
для вступників на місця державного замовлення (бюджет) 25 серпня – 31 серпня

(включно)

Початок прийому заяв та документів: 13 серпня
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 год. 22 серпня
Строки проведення фахових вступних випробувань
для осіб, які вступають на основі освітньо- з 25 – до 31 серпня
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування
на місця за державним замовленням

за фаховими випробуваннями

 

07 вересня

Строк виконання вимог до зарахування
для осіб, які вступають на місця за державним замовленням за фаховими випробуваннями  

до 18.00 год. 09 вересня

Терміни зарахування вступників:
за державним замовленням

за вступними іспитами

 

до 12.00  год. 10 вересня

за кошти фізичних та юридичних осіб

 

не пізніше 15 вересня

 

 

 

 

 

 

 

При вступі для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю для вступників, які здобули раніше такий самий (бакалавр) або вищий ступінь (рівень) вищої освіти

(магістр, спеціаліст)

на 1 курс

заочної форми здобуття освіти

строком навчання 1 рік 10 місяців:

 

Етапи вступної кампанії Заочна форма здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів: 13 серпня
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 год. 22 серпня
Строки проведення фахових вступних випробувань
для осіб, які вступають на основі такого самого або вищого ступеня вищої освіти з 25 – до 31 серпня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування  

07 вересня

Строк виконання вимог до зарахування до 18.00 год. 09 вересня
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 10 вересня

 

При вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра

тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)

на 2 курс

денної та заочної форми здобуття освіти

строком навчання 2 роки 10 місяців:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма

здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти
 
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 13 серпня
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 год.

22 серпня

о 18.00 год.

22 серпня

Строки проведення фахових вступних випробувань:
для осіб, які вступають на основі освітньо-    
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з 25 – до 31 серпня з 25 – до 31 серпня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування
Вступників, які вступають  за кошти фізичних та юридичних осіб  

07 вересня

 

07 вересня

Строк виконання вимог до зарахування
для осіб, які вступають за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 18.00  год .

09 вересня

до 18.00  год .

09 вересня

Терміни зарахування вступників, які вступають за кошти фізичних та/або юридичних осіб

за вступними іспитами та творчими конкурсами

не пізніше

10 вересня

не пізніше

10 вересня

 

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти

для здобуття ступеня магістра

галузі знань 01 «Освіта /Педагогіка»

на денну та заочну форми здобуття освіти

терміном навчання 1 рік 4 місяці

 

Етапи вступної кампанії Денна форма

здобуття освіти

Заочна форма

здобуття освіти

вступники на основі

базової та повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів 05 серпня 05 серпня
Закінчення прийому заяв та документів 22 серпня 22 серпня
Строки проведення фахових вступних випробувань та іспитів з іноземної мови 26 серпня – 29 серпня 26 серпня – 29 серпня
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 01 вересня 01 вересня
Строк виконання вимог до зарахування 04 вересня 04 вересня
Терміни зарахування вступників:    
за державним замовленням: не пізніше

07 вересня

не пізніше

07 вересня

за кошти фізичних або юридичних осіб: не пізніше

15 вересня

не пізніше

15 вересня

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти

 

для здобуття ступеня магістра

галузі знань 22 «Охорона здоров'я»

 

на денну форму здобуття освіти

терміном навчання 1 рік 9 місяців

 

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти
вступники на основі

базової та повної вищої освіти

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови 12 травня – до 18.00 год. 05 червня
Прийом заяв та документів для тих, хто замість єдиного вступного іспиту складає вступний іспит з іноземної мови в академії 17 червня – 25 червня
Прийом заяв та документів для тих, хто складає єдиний вступний іспит з іноземної мови 05 серпня
Строк проведення вступного іспиту з іноземної мови для категорії осіб, які беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в академії:

-          особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті через наявність у них захворювань, зазначених в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН України та МОЛЗ України від 29 серпня 2016 року № 1027-900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1607/29837;

-          особи, які для виконання ЄВІ потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН України та МОЗ України від 29 серпня 2016 року № 1027-900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1607/29837 за кодами 0101-0104, 0201-0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

-          вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 01 квітня 2020 року

01 липня
Строк проведення вступного іспиту з іноземної мови для вступників, які вступають на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) і за власним вибором мають бажання скласти вступний іспит з іноземної мови в академії 05 – 26 серпня
Строк проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови 01 липня;

додаткова сесія ЄВІ призначається УЦОЯО

Реєстрація електронних кабінетів з 01 липня
Закінчення прийому заяв та документів 22 серпня
Строки проведення фахового вступного іспиту з 05 до 26 серпня
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 01 вересня
Строк виконання вимог до зарахування 04 вересня
Терміни зарахування вступників:
за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше

15 вересня

 

Денна форма навчання

Ступінь

1. Бакалавр Г рн.
- Середня освіта (Фізична культура) 23 200
- Фізична культура і спорт 23 200
- Фізична терапія, ерготерапія 25 500
- Психологія 23 800
- Підприємництво,торгівля та біржова діяльність 23 800
2. Магістр  
- Фізична культура і спорт 26 800
  Фізична терапія, ерготерапія 32 200

Заочна форма навчання

Ступінь

 

 

1. Бакалавр Грн.
- Середня освіта (Фізична культура) 16 300
- Фізична культура і спорт 16 300
- Фізична культура і спорт (друга вища освіта) 16 300
- Фізична терапія, ерготерапія 20 500
- Психологія 13 000
- Підприємництво,торгівля та біржова діяльність 13 000
 

 

 2.

Магістр  
  Фізична культура і спорт 24 300
 • Email:
 • Адреса: 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99

Освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна»

На базі Харківської державної академії фізичної культури функціонують освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», що забезпечують вступ осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей.

 

Правила прийому  - https://mon.gov.ua/ua/zhitelyam-donbasu-ta-krimu/vstupnikam/pokrokova-instrukciya-vstupnikam-z-krimu-dlya-vstupu-do-ukrayinskogo-zakladu-vishoyi-osviti

Графік  роботи: щоденно з 9.00 до 16.00,

                            субота  - з 9.00 до 13.00.

Контакти +38 (057) 705-20-98

Звертатися до Приймальної комісії (102 аудіторія).

Кількість бюджетних місць за квотою 2

 

Спеціальність Кількість бюджетних місць
014.11 Середня освіта. (Фізична культура) 1
017  Фізична культура і спорт (за всіма освітніми програмами) 15
053 Психологія 1
076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність 1
227 Фізична терапія, ерготерапія 1

 

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ВСТУПНИКАМ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ВСТУПНИКАМ З АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ, ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ ВСТУПУ ДО УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

 1. Оберіть ОЦ «Донбас-Україна» (перелік, адреса, контакти та графік роботи розміщено на сайтах: Міністерства освіти і науки УкраїниДоступна освіта)
 2. Особисто подайте заяву та заповніть освітню декларацію в ОЦ – щоб навчатись на бюджеті – до22 серпня,за контрактом – до 23 жовтня

Вступ на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування):

 • Прийом документів – до 22 серпня
 • Вступні іспити – до 22 серпня
 • Зарахування – до 05 вересня
 1. Складіть на базі Центру два іспити державної підсумкової атестації: українська мова та історія України. Безкоштовні відеоуроки, презентації, тести є на сайті Міністерства освіти і науки України. Реєстрація не потрібна.
 2. Складіть один профільний вступний іспит (встановлює ЗВО). Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.

У 2020 році в наказах про зарахування (з метою безпеки вступників) прізвища шифруватимуться.

 

Важливо!

Якщо ви маєте статус переміщеної особи і вступите на бюджет, то держава надає:

 • соціальну стипендію;
 • підручники на безоплатній основі;
 • безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах.

Якщо ви маєте статус переміщеної особи і вступите до вишу на навчання за контрактом, то держава може надати:

 • пільговий довгостроковий кредит на здобуття освіти.

УВАГА! Якщо так сталося, що вступити до ЗВО на бюджетну форму навчання не вдалося, ви маєте змогу вступити через ОЦ на бюджетну форму навчання до закладів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти. Також є можливість переведення з контрактної форми навчання на бюджет. 

Перелік населених пунктів, з яких можна вступати за спрощеною процедурою 

 

ПЕРЕЛІК НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ДОНЕЦЬКОЇ І ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, ЖИТЕЛІ ЯКИХ МАЮТЬ ПРАВО СКОРИСТАТИСЯ СПРОЩЕНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ ВСТУПУ

Донецька область

 Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):

м. Авдіївка

м. Донецьк (у тому числі смт Ларине, с. Павлоградське, м. Моспине, смт Горбачево-Михайлівка, с. Бирюки, с. Вербова Балка, с. Гришки, с. Кисличе, с. Михайлівка, с. Новодвірське, с. Темрюк)

м. Торецьк (Дзержинськ) (у тому числі м. Залізне, смт Південне, смт Новгородське, смт Неліпівка, с-ще Валентинівка, с. Леонідівка, с-ще Суха Балка, с. Юр’ївка, смт Північне, смт Курдюмівка, с-ще Дачне, с-ще Диліївка, с-ще Дружба, с-ще Озарянівка, с-ще Шуми, смт Щербинівка, смт Петрівка, с-ще Кримське)

м. Горлівка (у тому числі смт Гольмівський, с-ще Гладосове, смт Пантелеймонівка, с. Рясне, с-ще Озерянівка, с. Михайлівка, с-ще Ставки, с-ще Широка Балка, с-ще П’ятихатки, с-ще Федорівка)
м. Дебальцеве
м. Докучаєвськ (у тому числі с-ще Ясне)
м. Єнакієве (у тому числі м. Бунге, смт Дружне, смт Софіївка, с. Новоселівка, с-ще Старопетрівське, смт Корсунь, с. Верхня Кринка, с. Кринички, с. Путепровід, с. Шевченко, с-ще Щебенка, с. Авіловка, с. Шапошникове)
м. Жданівка (у тому числі смт Вільхівка, с-ще Молодий Шахтар)
м. Кіровське
м. Макіївка (у тому числі смт Грузько-Зорянське, смт Високе, смт Грузько-Ломівка, смт Маяк, смт Межове, с-ще Холмисте, смт П’ятипілля, смт Вугляр, смт Гусельське, смт Колосникове, смт Холодне, с. Молочарка, с. Шевченко, смт Ясинівка, смт Землянки, смт Кринична, с-ще Василівка, с-ще Леб’яже, смт Нижня Кринка, смт Велике Оріхове, смт Липське, смт Лісне, с. Липове, с. Оріхове, с. Верхня Кринка, с-ще Алмазне, с. Красна Зоря,
с-ще Монахове, с-ще Новий Світ, с-ще Новомар’ївка, с. Новоселівка, с-ще Новомосковське) м. Сніжне (у тому числі смт Андріївка, смт Гірницьке, смт Бражине, смт Лиманчук, смт Никифорове, смт Залісне, смт Первомайський, смт Первомайське, смт Побєда, с-ще Балка, смт Сєверне, с-ще Молчалине, с-ще Сухівське) м. Харцизьк.
м. Хрестівка
м. Чистякове (Торез) (у тому числі смт Пелагіївка, смт Розсипне)
м. Харцизьк (у тому числі м. Зугрес, смт Миколаївка, с-ще Водобуд, с. Цупки, м. Іловайськ, с-ще Виноградне, с. Третяки, смт Зуївка, смт Троїцько-Харцизьк, смт Благодатне, смт Покровка, смт Шахтне, смт Широке, с. Півче, смт Гірне, с-ще Ведмеже)
м. Шахтарськ (у тому числі смт Контарне, смт Московське, смт Сердите, с-ще Дубове, с-ще Лобанівка, смт Стіжківське, с-ще Вінницьке, с-ще Чумаки, с-ще Вікторія, с-ще Гірне, с-ще Дорофієнко, с-ще Зарічне, с-ще Кищенко)
м. Ясинувата

Населені пункти:

с. Гнутове (м. Маріуполь)
смт Сартана (м. Маріуполь)
смт Талаківка (м. Маріуполь)
с-ще Ломакине (м. Маріуполь)

Амвросіївського району

 • Бахмутського (Артемівського) району:
  смт Булавинське
  с. Воздвиженка
  смт Зайцеве
  с-ще Зеленопілля
  с. Кодема
  с-ще Ступакове
  с. Дебальцівське
  с. Миколаївка (Кодемська сільська рада)
  с. Миколаївка Друга
  с-ще Новолуганське
  с. Семигір’я
  м. Світлодарськ
  смт Миронівський
  с. Миронівка
  смт Луганське
  с. Розсадки
  с. Лозове
  с. Красний Пахар
  с. Криничне
  с-ще Роти
  с-ще Доломітне
  с-ще Травневе
  с. Дача
  м. Вуглегірськ
  смт Олександрівське
  смт Оленівка
  с. Весела Долина (Ольховатська селищна рада)
  с-ще Данилове
  с-ще Іллінка
  с-ще Кам'янка
  с-ще Рідкодуб
  с-ще Булавине
  с-ще Грозне
  с-ще Каютине
  с-ще Красний Пахар
  с-ще Савелівка
  с. Комуна
  с. Калинівка
  с. Логвинове
  с. Новогригорівка
  с. Нижнє Лозове
  с. Санжарівка
  смт Ольховатка
  смт Прибережне

Бойківського району

 • Волноваського району:
  с. Андріївка
  с. Доля
  с. Любівка
  с-ще Малинове
  с-ще Молодіжне
  с-ще Новомиколаївка
  смт Новотроїцьке
  с. Пікузи
  с-ще Нова Оленівка
  смт Новотроїцьке
  Продовження додатка 1
  смт Оленівка
  с-ще Петрівське (Оленівська селищна рада)
  с. Червоне (Любівська сільська рада)
  смт Андріївка
  с-ще Бахчовик
  с. Бердянське
  с. Водяне
  с. Виноградне
  с. Гранітне
  с-ще Дружне
  с. Запорізьке
  с. Заїченко
  с. Кам'янка
  с-ще Калинівка
  с. Комінтернове
  с. Лебединське (Лебединська сільська рада)
  смт Мирне
  с-ще Маловодне
  с. Новогригорівка (Старогнатівська сільська рада)
  с-ще Новомиколаївка
  с. Новоселівка
  с. Новоселівка Друга
  с-ще Обільне
  с. Орловське
  с. Павлопіль
  с. Піонерське
  с. Приморське
  с. Пищевик
  с. Сопине
  с. Старомар'ївка
  с. Старогнатівка
  с. Степанівка
  с. Федорівка
  с. Чермалик
  с. Черненко
  с. Широкине
  с. Богданівка
  с. Вікторівка
  с. Новогнатівка
  с. Миколаївка (Миколаївська сільська рада)
 • Мар'їнського району:
  с. Кремінець
  Продовження додатка 1
  с. Луганське
  смт Олександрівка
  смт Старомихайлівка
  с. Сигнальне
  с. Березове
  м. Красногорівка
  м. Мар'їнка
  с. Славне
  с. Степне
  с. Тарамчук
  с. Солодке
  с. Водяне (Степненська сільська рада)
  с. Галицинівка
  с. Карлівка
  с. Новомихайлівка
  с. Побєда

Новоазовського району

Старобешівського району

 • Бойківського (Тельманівського) району:
  с. Богданівка
  с. Вершинівка
  с. Воля
  с. Греково-Олександрівка
  с. Григорівка
  с. Дерсове
  с. Запорожець
  с. Зелений Гай
  с. Зернове
  с. Зорі
  с. Іванівка
  с. Білокриничне (Калініне)
  с. Каплани
  с. Конькове
  с. Котляревське
  с. Майорове (Красний Октябр)
  с. Кузнецово-Михайлівка
  с. Лукове
  с. Миколаївка
  с. Михайлівка
  с. Мічуріне
  с. Нова Мар'ївка
  с. Новоолександрівка
  с. Олександрівське (Октябрське) (Коньковська сільська рада)
  с. Первомайське (Первомайська сільська рада)
  с. Петрівське
  с. Лавринове (Радянське)
  с. Розівка
  с. Садки
  с. Самсонове
  с. Свободне
  с. Тавричеське
  смт Бойківське (Тельманове)
  с. Тернівка
  с. Черевківське
  с. Чумак
  с. Шевченко
 • Торецького району:

смт Новгородське

 • Шахтарського району
  Ясинуватського району:
  с. Василівка
  с. Веселе (Красногорівська сільська рада)
  с. Веселе (Спартаківська сільська рада)
  с-ще Бетманове (Красний Партизан)
  с-ще Мінеральне
  с. Спартак
  с. Яковлівка
  с-ще Крута Балка
  с-ще Каштанове
  с-ще Лозове (Пісківська сільська рада)
  с. Водяне (Пісківська сільська рада)
  смт Верхньоторецьке
  с-ще Ласточкине
  с-ще Опитне
  с-ще Піски
  с. Тоненьке
  с-ще Кам’янка
  с. Красногорівка
  с-ще Невельське
  с. Новоселівка Друга
  с. Первомайське
  с. Троїцьке
  с-ще Сєвєрне
  с. Нетайлове
  с. Новокалинове

Луганська область

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським радам цих міст):

 • м. Луганськ (у тому числі м. Олександрівськ, с-ще Зразкове, с-ще Тепличне, смт Катеринівка)
  м. Алчевськ
  м. Антрацит (у тому числі смт Боково-Платове, с-ще Лісне, с-ще Мельникове, с-ще Садовий, с-ще Христофорівка, смт Верхній Нагольчик, смт Дубівський, с. Оріхове, смт Кам’яне, смт Кріпенський, смт Щотове, с. Зелений Курган, с-ще Степове)
  м. Брянка (у тому числі смт Южна Ломуватка, смт Вергулівка, смт Ганнівка, смт Ломуватка, смт Глибокий)
  м. Голубівка (Кіровськ) (у тому числі смт Донецький, смт Криничанське, с-ще Криничне, с-ще Тавричанське)
  м. Довжанськ (у тому числі м. Вознесенівка, смт Ведмеже, смт Павлівка, смт Кундрюче, с. Кондрюче, с-ще Хмельницький, смт Дубове, с-ще Прохладне, смт Вальянівське, с. Маловедмеже, с-ще Устинівка, с-ще Федорівка, смт Шахтарське, с-ще Киселеве)
  м. Хрустальний (Красний Луч) (у тому числі м. Боково-Хрустальне, смт Садово-Хрустальненський, с-ще Трубний, м. Міусинськ, с. Корінне, с. Лісне, с. Новоєлизаветівка, м. Петрово-Красносілля, смт Федорівка, с-ще Буткевич, с-ще Вергулівське, с. Воскресенівка, смт Запоріжжя, с. Жереб’яче, с-ще Комендантське, смт Софіївський, смт Грушове, с-ще Давидівка, смт Хрустальне, смт Княгинівка, с-ще Хрустальний, смт Штерівка)
  м. Сорокине (у тому числі м. Молодогвардійськ, с-ще Новосімейкіне, м. Суходільськ, смт Буран, смт Гірне, с-ще Широке, смт Ізварине, смт Краснодарський, смт Тепле, с-ще Світличне, смт Сєверний, смт Сєверо-Гундорівський, смт Урало-Кавказ, с-ще Західний)
  м. Первомайськ
  м. Ровеньки (у тому числі смт Любимівка, смт Великокам’янка, смт Кленовий, с. Коробкине, с-ще Покровка, смт Гірник, смт Михайлівка, смт Тацине, смт Нагольно-Тарасівка, с. Березівка, смт Новодар’ївка, с-ще Валянівськ, с-ще Калинівка, смт Картушине, с. Залізничне, с-ще Новоукраїнка, смт Ясенівський, с. Лобівські Копальні, с. Благівка, с. Грибуваха, с. Новодар’ївка, с. Платонівка, с. Улянівка)
  м. Свердловськ
  м. Кадіївка (у тому числі м. Алмазна, м. Ірміно)

Населені пункти:

Антрацитівського району

Сорокинського (Краснодонського) району

Лутугинського району

 • Новоайдарського району:
  с. Сокільники
  м. Щастя
  с. Трьохізбенка
  с. Кряківка
  с. Оріхове-Донецьке
  с. Лобачеве
  с. Лопаскине
  с. Кримське
  с. Причепилівка
  с. Райгородка
  с. Муратове
  с. Капітанове
  с. Гречишкине
  с. Дубове
  с. Бахмутівка
  с. Царівка
  с. Деменкове
  с. Дмитрівка

Перевальського району

Попаснянського району

Довжанського (Свердловського) району

Слов'яносербського району

Станично-Луганського району

Робота освітніх центрів регламентується:

 

Наказом МОН від 24.05.2016  № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925, «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України»

Наказом МОН від 21.06.2016  № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037, «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях»

Наказом МОН від 21 липня 2020  року № 939 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України», який наразі направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України

1 КУРС

Розклади для тих, хто вступає на базі молодшого спеціаліста або на базі вищої освіти


РОЗКЛАДИ - 2 курс на базі молодшого спеціаліста або вищої освіти - денна та заочна форма здобуття освіти

014.11 «Середня освіта (фізична культура)»


017 Фізична культура і спорт


053 Психологія


076 Підприємництво


 227 Фізична терапія, ерготерапія


МАГІСТРАТУРА

ОЦІНКИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ТА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ