ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

у Харківській державній академії фізичної культури

відбудеться 13 травня 2020 року о 11:00

 

 

 

 

 

 

УВАГА!

ВСТУПНИКИ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ»

 

 

Враховуючи епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби, Міністерство освіти і науки України прийняло рішення про перенесення термінів реєстрації вступників на ЄВІ (єдиного вступного іспиту) з іноземної мови.

Вступники за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на освітній ступень магістра повинні у термін з 9.00 12 травня до 18.00 5 червня 2020 року на електронну пошту

pk-khdafk@ukr.net відправити до Харківської державної академії фізичної культури скановані копії (фотокопії):

  1. заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (зразок додається);
  2. документа, що посвідчує особу;
  3. облікової картки платника податків;
  4. документа про здобутий рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  5. медичного висновка за формою первинної облікової документації 086-З/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
  6. фотокартки для документів (кольорової, або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягненому віку вступника;
  7. довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершають навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні данні яких не вносяться до ЄДБО). У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ;

У ТЕМІ листа вступник обов’язково повинен зазначити прізвище, ім’я, по батькові.

У ТЕКСТІ листа вступник обов’язково повинен зазначити прізвище, ім’я, по батькові (повністю), та номер облікової картки платника податків.

Додаток лист реєстрація

 

Якщо у Вас виникли питання, то ви можете зателефонувати до приймальної комісії за телефонами:

ОБ'ЯВА 

Згідно змін до Правил прийому до Харківської державної академії фізичної культури у 2020 році вступники, які планують вступ на освітній ступінь магістра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) додаткове фахове вступне випробування

НЕ СКЛАДАТИМУТЬ.

previous arrow
next arrow
Slider

 

  • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2020
  • Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Харківської державної академії фізичної культури в 2020 році

 

Прийом заяв і документів,

вступні випробування, конкурсний відбір

та зарахування на навчання вступників

 

При вступі на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра

 

за кошти державного бюджету

та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

на 1 курс

денної та заочної форми здобуття освіти

строком навчання 3 роки 10 місяців

 

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти Заочна форма здобуття освіти
вступники на основі повної загальної середньої освіти

на 1 курс

Строки реєстрації заяв та документів:
для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного замовлення 13 серпня – 22 серпня 13 серпня – 22 серпня
Строки проведення творчих конкурсів:
за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»

для вступників на місця державного замовлення (на бюджет)

01 серпня – 12 серпня (включно) 01 серпня – 12 серпня (включно)
Строки проведення вступних іспитів:
для вступників на місця державного замовлення, які мають на це право (бюджет) 01 серпня – 12 серпня (включно) 01 серпня – 12 серпня (включно)
Початок прийому заяв та документів:
для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти  

13 серпня

 

13 серпня

Закінчення прийому заяв та документів:
для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за співбесідою, вступними іспитами, творчими конкурсами, які не складали їх у період з 01по 12 серпня

(тільки за контрактом)

 

13 серпня

 

13 серпня

для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня на місця державного замовлення (на бюджет)  

 

о 18.00 год.

22 серпня

 

 

о 18.00 год.

22 серпня

Строки проведення:
співбесід для вступників на основі повної загальної середньої освіти з 16 – до 18 серпня

(включно)

з 16 – до 18 серпня

(включно)

Друга сесія творчих конкурсів для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти на небюджетні конкурсні пропозиції за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) з 16 – до 22 серпня з 16 – до 22 серпня
Оприлюднення списків осіб, яких рекомендовано до зарахування
за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням)  

не пізніше 12.00 год.

20 серпня

 

 

не пізніше 12.00 год.

20 серпня

 

на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою - 1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням)  

 

не пізніше 12.00 год.

27 серпня

 

 

 

не пізніше 12.00 год.

27 серпня

 

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції (контракт) не раніше

12.00 год.

06 вересня

не раніше

12.00 год.

06 вересня

Виконання вимог до зарахування
для вступників, які рекомендовані до зарахування

за результатами співбесіди

не пізніше 10.00 год.

22 серпня

 

не пізніше 10.00 год.

22 серпня

 

для вступників, які рекомендовані до зарахування

на місця державного замовлення (бюджет)

до 18.00 год.

31 серпня

до 18.00 год.

31 серпня

Зарахування вступників:
рекомендованих до зарахування

за результатами співбесіди

не пізніше 15.00 год.

22 серпня

не пізніше 15.00 год.

22 серпня

рекомендованих до зарахування

за кошти державного бюджету (за державним замовленням)

не пізніше  12.00 год.

05 вересня

не пізніше  12.00 год.

05 вересня

рекомендованих до зарахування

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

15 вересня

не пізніше

15 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення

та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів

осіби, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти та мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення  подають копії документів , що підтверджують це право  

не пізніше

11 вересня

 

не пізніше

11 вересня

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти  

не пізніше

14 вересня

 

не пізніше

14 вересня

 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди за кошти державного бюджету до 10.00год. 22 серпня, мають подати письмові заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення.

 

Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра

 

за кошти державного бюджету

та за рахунок цільових пільгових державних кредитів

 

на 1 курс

денної форми здобуття освіти

строком навчання 2 роки 10 місяців:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти
для вступників, які вступають

на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Строки реєстрації заяв та документів:
для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення 13 серпня – 22 серпня
Строки проведення вступних іспитів:
для вступників на місця державного замовлення (бюджет) 25 серпня – 31 серпня

(включно)

Початок прийому заяв та документів: 13 серпня
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 год. 22 серпня
Строки проведення фахових вступних випробувань
для осіб, які вступають на основі освітньо- з 25 – до 31 серпня
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування
на місця за державним замовленням

за фаховими випробуваннями

 

07 вересня

Строк виконання вимог до зарахування
для осіб, які вступають на місця за державним замовленням за фаховими випробуваннями  

до 18.00 год. 09 вересня

Терміни зарахування вступників:
за державним замовленням

за вступними іспитами

 

до 12.00  год. 10 вересня

за кошти фізичних та юридичних осіб

 

не пізніше 15 вересня

 

 

 

 

 

 

 

При вступі для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю для вступників, які здобули раніше такий самий (бакалавр) або вищий ступінь (рівень) вищої освіти

(магістр, спеціаліст)

на 1 курс

заочної форми здобуття освіти

строком навчання 1 рік 10 місяців:

 

Етапи вступної кампанії Заочна форма здобуття освіти
Початок прийому заяв та документів: 13 серпня
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 год. 22 серпня
Строки проведення фахових вступних випробувань
для осіб, які вступають на основі такого самого або вищого ступеня вищої освіти з 25 – до 31 серпня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування  

07 вересня

Строк виконання вимог до зарахування до 18.00 год. 09 вересня
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 10 вересня

 

При вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня

молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра

тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)

на 2 курс

денної та заочної форми здобуття освіти

строком навчання 2 роки 10 місяців:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма

здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти
 
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 13 серпня
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 год.

22 серпня

о 18.00 год.

22 серпня

Строки проведення фахових вступних випробувань:
для осіб, які вступають на основі освітньо-    
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з 25 – до 31 серпня з 25 – до 31 серпня
Оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування
Вступників, які вступають  за кошти фізичних та юридичних осіб  

07 вересня

 

07 вересня

Строк виконання вимог до зарахування
для осіб, які вступають за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 18.00  год .

09 вересня

до 18.00  год .

09 вересня

Терміни зарахування вступників, які вступають за кошти фізичних та/або юридичних осіб

за вступними іспитами та творчими конкурсами

не пізніше

10 вересня

не пізніше

10 вересня

 

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти

для здобуття ступеня магістра

галузі знань 01 «Освіта /Педагогіка»

на денну та заочну форми здобуття освіти

терміном навчання 1 рік 4 місяці

 

Етапи вступної кампанії Денна форма

здобуття освіти

Заочна форма

здобуття освіти

вступники на основі

базової та повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів 05 серпня 05 серпня
Закінчення прийому заяв та документів 22 серпня 22 серпня
Строки проведення фахових вступних випробувань та іспитів з іноземної мови 26 серпня – 29 серпня 26 серпня – 29 серпня
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 01 вересня 01 вересня
Строк виконання вимог до зарахування 04 вересня 04 вересня
Терміни зарахування вступників:    
за державним замовленням: не пізніше

07 вересня

не пізніше

07 вересня

за кошти фізичних або юридичних осіб: не пізніше

15 вересня

не пізніше

15 вересня

 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти

 

для здобуття ступеня магістра

галузі знань 22 «Охорона здоров'я»

 

на денну форму здобуття освіти

терміном навчання 1 рік 9 місяців

 

Етапи вступної кампанії Денна форма здобуття освіти
вступники на основі

базової та повної вищої освіти

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови 12 травня – до 18.00 год. 05 червня
Прийом заяв та документів для тих, хто замість єдиного вступного іспиту складає вступний іспит з іноземної мови в академії 17 червня – 25 червня
Прийом заяв та документів для тих, хто складає єдиний вступний іспит з іноземної мови 05 серпня
Строк проведення вступного іспиту з іноземної мови для категорії осіб, які беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в академії:

-          особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті через наявність у них захворювань, зазначених в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН України та МОЛЗ України від 29 серпня 2016 року № 1027-900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1607/29837;

-          особи, які для виконання ЄВІ потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН України та МОЗ України від 29 серпня 2016 року № 1027-900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1607/29837 за кодами 0101-0104, 0201-0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

-          вступники, звільнені з військової служби, починаючи з 01 квітня 2020 року

01 липня
Строк проведення вступного іспиту з іноземної мови для вступників, які вступають на основі ступеня магістра (ОКР спеціаліста) і за власним вибором мають бажання скласти вступний іспит з іноземної мови в академії 05 – 26 серпня
Строк проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови 01 липня;

додаткова сесія ЄВІ призначається УЦОЯО

Реєстрація електронних кабінетів з 01 липня
Закінчення прийому заяв та документів 22 серпня
Строки проведення фахового вступного іспиту з 05 до 26 серпня
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 01 вересня
Строк виконання вимог до зарахування 04 вересня
Терміни зарахування вступників:
за кошти фізичних та/або юридичних осіб: не пізніше

15 вересня

 

Денна форма здобуття освіти

Ступінь

1. Бакалавр Грн.
- 014.11 Середня освіта (фізична культура) 21 300
- 017      Фізична культура і спорт 21 300
- 053      Психологія 13 000
- 076      Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 13 000
- 227      Фізична терапія, ерготерапія 22 900
2. Магістр  
- 017      Фізична культура і спорт 24 400
- 227      Фізична терапія, ерготерапія 25 500

Заочна форма здобуття освіти

Ступінь

1. Бакалавр Грн.
- 014.11 Середня освіта (фізична культура) 15 400
- 017      Фізична культура і спорт 15 400
- 017      Фізична культура і спорт (на базі ОКР МС та на базі ВО) 15 400
- 053      Психологія 10 400
  076      Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10 400
- 227      Фізична терапія, ерготерапія 17 600
2. Магістр  
- 017      Фізична культура і спорт 21 800

*Вартість за контрактом не остаточна