Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення

"Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення"
Всеукраїнська науково-практична конференція

У збірнику розміщено тези доповідей, в яких відображено стан, проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання різних верств населення.

Призначено для інструкторів, вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, аспірантів, докторантів, студентів, наукових працівників та інших фахівців галузі фізичної культури і спорту.

Редакційна колегія:
Ажиппо О. Ю. – д.пед.наук, професор
Шестерова Л. Є. – к.фіз.вих., доцент
Масляк І. П. – к.фіз.вих., доцент
Кузьменко І. О. – к.фіз.вих., доцент
Бала Т. М. – к.фіз.вих.
Мамешина М. А.
Криворучко Н. В.
Жук В. О.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції