ШАПОШНІКОВА ІРИНА ІВАНІВНА

завідувач аспірантури, кандидат педагогічних наук, доцент

ЦЯЦЬКА АННА ПАВЛІВНА

секретар аспірантури

Адреса: 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99. Каб. 222.
E-mail:  aspirantyra_khdafk@ukr.net                                

Підготовка здобувачів наукового ступеня кандидата наук в Харківській державній академії фізичної культури здійснюється за спеціальностями:

  • 24.00.01 – «Олімпійський і професійний спорт»;
  • 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»;
  • 24.00.03 – «Фізична реабілітація».

Організація роботи аспірантури Харківської державної академії фізичної культури виконується згідно з Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309.

З 2016 року підготовка здобувачів ступеня доктора філософії в Харківській державній академії фізичної культури здійснюється за спеціальністю 017 – «Фізична культура і спорт» відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим Кабінетом Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року.