Міжнародне стажування. Web of Science and Academic Researcher за підтримки Інституту міжнародної освіти міста Дрезден.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Наукове видання “
Web of Science and Academic Researcher
за підтримки Інституту міжнародної освіти міста Дрезден (Institut für Internationale Studien Dresden)
заохочує Вас до участі у міжнародному науково-педагогічному стажуванні.
 
Запрошуються педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти I – IV рівнів акредитації, докторанти, аспіранти та здобувачі.
Програмою передбачено надання нових теоретичних і практичних знань, обмін корисною інформацією, отримання нових наукових зв’язків. Стажування має на меті ознайомлення з європейськими інноваційним підходами у наданні освітніх послуг, а також з тенденціями розвитку галузі охорони здоров’я, гуманітарних та соціальних наук.
 
Після завершення програми учасникам видається Сертифікат про проходження міжнародного стажування на базі Інституту міжнародної освіти міста Дрезден, що підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, та є необхідним для здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до пунктів 1.3, 2.5, 3.5, 5.2, 7.3 розділу ІІ Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого наказом МОН України № 13 від 14 січня 2016 року, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.
 
Для участі необхідно заповнити анкету для реєстрації та надіслати її на зазначену у листі електронну пошту, після чого з Вами зв’яжеться клієнт-менеджер. Оплата організаційного внеску здійснюється після реєстрації учасника стажування.
 
Щодо реєстрації та уточнення деталей (дати та вартість) прохання звертатися до представництва в Україні:
Денисенко Григорій Вячеславович, 
головний редактор “Web of Science and Academic Researcher”, доктор філософії у галузі Право, 
доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права НУ “ОЮА”,
електронна пошта: szrukraine@ukr.net,
телефон: +380 63 775 54 03.

Start Time

00:00

19.04.2021

Finish Time

00:00

31.05.2021

Event Participants