ФАКУЛЬТЕТИ АКАДЕМІЇ

Факультет циклічних видів спорту

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Факультет циклічних видів спорту було засновано у 1989 році. Його першим деканом став на той час кандидат педагогічних наук, доцент, а нині доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Мулик В’ячеслав Володимирович.

З листопада 1994 року факультет очолював доцент Алексєєв Анатолій Федотович.

З квітня 1995 року деканом факультету знов став Мулик В’ячеслав Володимирович.

З вересня 1998 року на цю посаду було призначено доцента Волошина Олександра Григоровича.

З листопада 2006 року деканом факультету працював кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Горбенко Олександр Володимирович.

З грудня 2007 року деканом факультету став кандидат педагогічних наук, професор Єфіменко Павло Богуславович.

З липня 2013 року факультет очолював кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Котляр Сергій Миколайович.

З липня 2018 року деканом факультету було обрано кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента Путятіну Галину Миколаївну.

Декан факультету циклічних видів спорту,

кандидат педагогічних наук Спіцин Віталій Володимирович

Заступник декана факультету циклічних видів спорту,

старший викладач кафедри легкої атлетики Крайник Ярослав Богданович

Диспетчер деканату факультету циклічних видів спорту

Ткаченко Алла Володимирівна

З вересня 2019 року деканом факультету циклічних видів спорту було призначено кандидата педагогічних наук, доцента Спіцина Віталія Володимировича, який очолює факультет по теперішній час.

Заступниками декана факультету циклічних видів спорту у різні часи працювали:

– доцент Волошин Олександр Григорович;

– старший викладач кафедри легкої атлетики Жупійов Сергій Петрович;

– кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Бондар Анастасія Сергіівна;

– викладач кафедри ТМФВ Жук В’ячеслав Олександрович.

З вересня 2018 року заступником декану факультету циклічних видів спорту є старший викладач кафедри легкої атлетики Крайник Ярослав Богданович.

Методистом факультету циклічних видів спорту з самого початку його існування по 2012 рік була випускниця першого набору нашого навчального закладу Чирва Людмила Володимирівна.

У різні роки диспетчерами факультету працювали: Гончарова Ірина Іонасівна, Чирва Світлана Олександрівна, Растегаєв Руслан Сергійович, Юшевич Наталія Вікторівна, Манжос Ірина Олександрівна.

На даний час диспетчером деканату факультету циклічних видів спорту є Ткаченко Алла Володимирівна.

До складу факультету входять 4 кафедри:

– кафедра зимових видів спорту, велоспорту та туризму, яку очолює доктор педагогічних наук, професор Мулик Катерина Віталіївна;

– кафедра водних видів спорту, яку очолює кандидат педагогічних наук, професор Пилипко Ольга Олександрівна;

– кафедра гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії, яку очолює заслужений тренер України, доцент Кизим Петро Миколайович;

– кафедра легкої атлетики, яку очолює кандидат педагогічних наук, доцент Павленко Віктор Олексійович.

На факультеті працюють викладачі, переважна більшість з яких – доктори й кандидати наук, професори й доценти, заслужені тренери, заслужені працівники фізичної культури і спорту, відмінники освіти України.

Серед викладачів, випускників та студентів факультету є багато спортсменів високого класу, з яких в Олімпійських іграх брало участь 61 спортсмен, у чемпіонатах Світу – 82 спортсмени; у чемпіонатах Європи – 111 спортсменів; у Всесвітніх універсіадах – 433 спортсменів.

На факультеті за обраним фахом підготовлено і випущено більш ніж 7500 фахівців галузі фізичної культури та спорту, з яких понад 400 отримали дипломи з відзнакою.

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ

Харківська державна академія фізичної культури є одним з визнаних центрів освіти в галузі фізичної культури не лише в Слобожанщині, але і в Україні, поєднуючи навчальну діяльність, фундаментальні та прикладні дослідження, створюючи сприятливі умови для навчально-спортивної підготовки студентів-спортсменів різного рівня, багатогранне міжнародне співробітництво з аналогічними й суміжними центрами в різних країнах.

Стратегічне завдання факультету циклічних видів спорту, як структурного навчально-наукового підрозділу Харківської державної академії фізичної культури – це якісна підготовка високоосвічених, професійно орієнтованих, інтелігентних особистостей, здатних знайти своє місце на сучасному ринку праці в умовах гострої конкуренції.

  1. Основні принципи діяльності факультету

Основними принципами діяльності факультету є:

– відкритість, чесність, прозорість, гласність, гуманність;

– повага до особистості викладача, студента та співробітника Академії;

– дотримання правил академічної етики;

– участь студентів в управлінні факультетом через орган студентського самоврядування на принципах добровільності, колегіальності, відкритості, виборності та підзвітності, рівноправності;

– регулярні зустрічі керівництва факультету зі студентами з метою виявлення та розв’язання студентських питань;

– сприяння в підтримці здорового мікроклімату в колективі факультету, доброзичливості, взаємодопомоги та коректності у стосунках, бажання сумлінно працювати й чесно виховувати молоде покоління – громадян незалежної України.

  1. Освітня діяльність факультету

– створення умов для досягнення високої якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти, вимог суспільства і ринку праці;

– втілення основних принципів освітньої діяльності:

а) гуманізм та демократія, свобода і відповідальність, законність, пріоритет загальнолюдських цінностей, органічний зв’язок з національною історією, культурою і традиціями;

б) взаємодія з іншими установами на національному та міжнародному рівнях;

в) безперервність і розвивальний характер навчання;

г) гармонійне поєднання інтерактивності, варіативності та індивідуалізації змісту і форм навчання;

– створення умов для безперервного забезпечення і підвищення якості надання освітніх послуг;

– удосконалення форм і методів внутрішнього і зовнішнього моніторингу ефективності професійної підготовки студентів, навчального процесу та всієї інфраструктури факультету;

– формування соціально зрілої, творчої особистості;

– впровадження інноваційних методів і технологій навчання.

  1. Наукова діяльність факультету

– створення умов для розширення напрямів та підвищення ефективності науково-дослідної роботи викладачів, студентів та аспірантів;

– подальший розвиток студентської науки як важливого напрямку в підготовці висококласного фахівця;

– підтримка фундаментальних і прикладних наукових досліджень за пріоритетними напрямами функціонування наукових шкіл, створених на факультеті;

– залучення студентів та аспірантів факультету у написанні наукових робіт, участь у міжнародних та республіканських, міжвишівських наукових конференціях, наукових семінарах, круглих столах, конкурсах та предметних олімпіадах;

– надання підтримки молодим вченим в отриманні премій і грантів.

  1. Спортивна діяльність факультету

– залучення учасників освітнього процесу до активних заняттях масовим спортом та підвищення спортивної майстерності;

– створення відповідних умов членам збірних команд України для ефективного поєднання вищої освіти й професійної підготовки та участі в офіційних міжнародних змаганнях;

– підтримка висококваліфікованих студентів-спортсменів;

– подальше удосконалення системи заохочення за високі досягнення студентів-спортсменів, тренерів та науково-педагогічних працівників;

– сприяння збільшенню кількості спортивних заходів різних напрямків, які проводяться на факультеті та в Академії;

– підвищення популярності й привабливості здорового способу життя серед студентів та науково-педагогічних працівників факультету.

  1. Виховна робота

– демократизація та гуманізація освітнього процесу, дотримання педагогічної етики, повага людської гідності;

– визнання свободи мислення, права студентів на власну думку, політичну та життєву позицію;

– пошук творчих форм роботи з молоддю;

– визнання пріоритету самоосвіти та самовиховання студентів, організацію їх індивідуальної діяльності, спрямованої на розвиток власного потенціалу;

– акцентувати увагу на посилення національно-патріотичного виховання студентів;

– сприяння розвитку культурного життя та дозвілля викладачів, співробітників, аспірантів та студентів факультету;

– підтримка студентських ініціатив, спрямованих на їх гармонійний розвиток;

– організація студентського самоврядування, роботи студентських громадських об’єднань згідно з Положенням про роботу відповідних організацій, що передбачає гнучкі форми взаємодії деканату, кафедри, куратора та студентських груп;

– спрямованість виховної роботи на професійно орієнтовану діяльність студента.

Діяльність факультету циклічних видів спорту по всім напрямкам роботи здійснюватиметься у тісній співпраці з ректоратом, Вченою радою, студентським самоврядуванням Академії прозоро, швидко, ефективно і націлена на позитивний кінцевий результат!

 

 

 

Телефон деканату факультету ЦВС: (057)705-23-04

uk Ukrainian
X