Про надання пільгових кредитів студентам контрактної форми навчання

Кабінет Міністрів України 29 серпня 2018 року затвердив постанову № 673 «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти», що визначає механізм надання здобувачам освіти пільгових кредитів на здобуття професійно-технічної та вищої освіти, а також повернення зазначених коштів.

Для студентів, які вступили цьогоріч до університету й навчаються за денною і заочною формами на контрактній основі — це хороша можливість здобувати вищу освіту на умовах цього кредитування.

Перевагу щодо отримання пільгового кредитування у разі однакових підстав (результатів вступних випробувань для вступників або результатів навчання для здобувачів вищої освіти) мають наступні категорії осіб:

 

  1. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, до досягнення ними 23 років або до закінчення ними навчання в закладі вищої освіти;

  2. Діти з інвалідністю, особи з інвалідністю І-ІІІ групи;

  3. Діти з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством) або багатодітних сімей, громадяни, які були віднесені до дітей з малозабезпечених або багатодітних сімей, після досягнення ними 18 років – до закінчення ними навчання в закладі вищої освіти, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;

  4. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, громадяни, які були віднесені до дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, після досягнення ними 18 років – до закінчення ними навчання в державному або комунальному закладі вищої освіти, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;

 

Сума кредиту повертається протягом 15 років починаючи з 12 місяця після здобуття одержувачем кредиту, з виплатою 3% річних суми заборгованості за кредитом до державного бюджету шляхом виплати щороку 1/15 частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним.

Одержувачі кредиту з числа інвалідів І групи звільняються від сплати кредиту та відсотків за користування ним.

Одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом. У разі народження першої дитини під час повернення кредиту звільнення від сплати відсотків здійснюється з року державної реєстрації народження дитини.

Одержувач кредиту, який має двох дітей, сплачує 75% суми заборгованості за кредитом, а одержувач кредиту, який має трьох і більше дітей – 50%. У разі народження другої (третьої) дитини під час повернення кредиту, одержувач кредиту сплачує зменшену суму заборгованості за користування кредитом з року державної реєстрації народження дитини.

Отримати детальну консультацію можна за номером: +38(057)-705-21-01.

Ознайомитися з Постановою можна за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-п

 


Увага студентів Академії контрактної форми навчання

Індексанція вартості за навчання – Про індексацію оплати за навчання за 2020 р.