Iнформацiя

Історія

Харківська державна академія фізичної культури – заклад вищої освіти IV рівня акредитації, готує спеціалістів за спеціальностями спеціальностями 0.17 «Фізична культура і спорт», 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 053 «Психологія» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Академія відіграє провідну роль у визначенні стратегії удосконалення вищої фізкультурної освіти та вирішенні ключових науково-методичних проблем спортивної науки та практики на Слобожанщині. Випускників академії знають не тільки в Україні, а й у багатьох зарубіжних країнах як висококваліфікованих спеціалістів.

ХДАФК має славну і непросту історію. Її витоки сходять до травня 1930 року, коли у м. Харкові створено Державний інститут фізичної культури України (ДІФКУ), який став фундатором у розвитку вітчизняної системи фізичного виховання з підготовки кваліфікованих фахівців, спортсменів високого класу, науковців.

Разом з ДІФКУ в Харкові почав працювати перший науково-дослідний інститут (НДІ) фізичної культури. З 1934 року при ДІФКУ відкрито школу тренерів, а з 1936 року Вищу школу тренерів. У період Другої світової війни робота ЗВО була повністю припинена. Після визволення Харкова, з осені 1943 року здійснюються перші кроки відродження інституту.

У березні 1944 року рішенням уряду УРСР інститут переводять до Києва, де він отримує назву Київський державний інститут фізичної культури (КДІФК) (нині Національний університет фізичного виховання і спорту України).

З 13 березня 1979 року почалося відновлення діяльності довоєнного спортивного вишу.

13 травня 1989 року ухвалою Ради Міністрів України СРСР № 394 на базі ХСФ КДІФК відкрито Харківський державний інститут фізичної культури.

26 вересня 2001 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 461-р утворено Харківську державну академію фізичної культури.

Упродовж багатьох років очолювали навчальний заклад: Міртович П., Остапенко С., Лєдовський О., Бінчук М., Свободі Я., Рутман Г., Романенко С., Філь С., Олійник М., а з 2012 року ректор Академії – Ажиппо О.

Академія динамічно розвивається як інноваційний ЗВО з інтеграцією наукової, освітньої та спортивної діяльності. Це гарантує високу якість навчально-виховного процесу, працевлаштування випускників, ефективність і результативність наукових досліджень на основі отримання, застосування та комерціалізації нових наукових знань.

На сьогодні все, що досягнуто вишем, є результатом натхненної і творчої праці кількох поколінь учених, викладачів і тренерів, які створили та розвинули наукові школи, освітні напрямки, що заклали пріоритети розвитку закладу на довгі роки.

За свою 40-річну історію Харківський спортивний виш дав:

1.​ Світовому спорту – видатних атлетів-чемпіонів:

-​ Олімпійських ігор: Джигалову Л. (1988, 1992, легка атлетика), Шарипова Р. (1992, 1996, гімнастика), Петренка С. (1992, хокей), Серебрянську К. (1996, художня гімнастика), Гончарова В. (2004, гімнастика), Тедєєва Е. (2004, вільна боротьба), Рубана В. (2008, стрільба з лука), Дементьєву Я. (2012, академічне веслування);

-​ Паралімпійських ігор: Вераксу М. (2008, 2012, плавання), Прологаєву Н. (2012, плавання), Павленко Л. (2014, лижні перегони), Лук’яненко В. (2014, біатлон);

-​ Дефлімпійських ігор: Чехунову М. (2005, 2009, спортивне орієнтування).

-​ світу, Європи, Всесвітніх літніх та зимових Універсіад – більше ніж 200 осіб.

2.​ Сфері фізичної культури та спорту – кілька десятків тисяч висококваліфікованих тренерів, викладачів фізичного виховання та фахівців з фізичної реабілітації.

3.​ Науковій сфері держави – понад 100 докторів і кандидатів наук.

Харківська державна академія фізичної культури стала абсолютним переможцем літніх універсіад України 2003, 2005, 2007, 2009 рр., а у 2011–2013 рр. – призером цих змагань. На Всесвітніх Універсіадах у 2013 р. вихованцями вишу здобуто 5 медалей різного ґатунку, а у 2015 – 11.

У 2014 році на других літніх юнацьких Олімпійських іграх (м. Нанкін) студенти ХДАФК вибороли 1 срібну та 2 бронзові медалі, а на перших Євроіграх (м. Баку, 2015 р.) – 1 золоту та 3 срібні.

У структурі академії 4 факультети, науково-дослідна лабораторія, навчальний відділ, Міжрегіональний навчальний центр масажних технологій, спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій, відділ щодо сприяння працевлаштування студентів та випускників, відділ міжнародних зв’язків, підготовче відділення для іноземних громадян. Центр олімпійської освіти, редакційно-видавничий відділ, експлуатаційно-технічний відділ, бібліотека з читальними залами, що мають вихід до мережі Інтернет тощо.

В аспірантурі здійснюється підготовка кадрів за спеціальністю 0.17 «Фізична культура і спорт».

З 2003 року у ЗВО відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту не тільки кандидатських, а й докторських дисертацій за двома спеціальностями: «Олімпійський та професійний спорт», «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення».

Навчально-виховний процес у ЗВО здійснюють 18 кафедр, на яких працюють працюють 176 викладачів, з них 103 (56%) мають вчений ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання професора або доцента, звання Заслужений працівник фізичної культури і спорту, Заслужений тренер.

З 1993 року ЗВО здійснює підготовку іноземних громадян. За цей час підготовлено понад 1000 спеціалістів. Кафедри академії тісно співпрацюють з університетами Республіки Білорусь, Польщі, США, Лівану, Фінляндії, Марокко, Китаю та іншими. З 2010 року академія є членом Міжнародної асоціації університетів фізичної культури і спорту, а з 2015 року – Харківського університетського консорціуму /УНІКОН/.

На виконання Указу Президента України № 150/2015 від 18 березня 2015 року та Ухвали КМУ № 359р від 31 березня 2015 р. на базі ХДАФК створено Міжрегіональний навчальний центр масажних технологій з метою оперативної та кваліфікованої допомоги пораненим бійцям АТО, а також підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації реабілітологів-масажистів. Крім того, розробляються організаційно-правові основи та механізми соціалізації тих, хто демобілізуються з АТО, та тих, хто отримав поранення або інвалідність. Практично це здійснюватиметься шляхом створення факультету з підготовки, перепідготовки тренерів для паралімпійського і дефлімпійського спорту, яких ЗВО України ще не готують.

Перспективи розвитку академії пов’язані з її євроінтеграцією та зміною статусу і назви на «Слобожанський університет фізичної культури та спорту», в який будуть інтегровані спортивні ЗВО різних рівнів акредитації чотирьох областей України: Харківської, Полтавської, Сумської та Дніпропетровської.

 

uk Ukrainian
X