Кафедра гігієни та фізіології людини

Кафедра гігієни та фізіології людини організована у вересні 2013 року на базі кафедри медико-біологічних основ фізичної культури і спорту. Перейменування кафедри було обумовлено необхідністю відповідності назви та основних дисциплін, які на кафедрі викладаються.

На цей час в штаті кафедри 6 співробітників, з яких 3 доктори наук, професори, 3 кандидати наук, доценти. На умовах сумісництва на кафедрі працюють 1 доктор наук та 3 кандидати наук, а також 1 старший викладач без ступеню. Такий достатньо високий потенціал дозволяє забезпечити високу якість навчання та необхідний теоретичний та практичний рівень викладання навчальних дисциплін.

Кафедра здійснює викладання на усіх спеціальностях ХДАФК як у бакалавраті, та і у магістратурі. У курсі бакалаврату фахівці кафедри викладають наступні медико-біологічні дисципліни:

 • Фізіологію людини
 • Спортивну фізіологію
 • Гігієну
 • Безпеку життєдіяльності
 • Основи екології
 • Фізіологію рухової активності
 • Вікову фізіологію.
 • Охорону праці

В магістратурі викладачі кафедри викладають наступні дисципліні:

 • Теорію та методику медико-біологічних досліджень в спорті
 • Системи відновлення та підвищення працездатності в спорті
 • Медико-біологічні критерії спортивного відбору
 • Медико-біологічний супровід фізкультурних та оздоровчих програм
 • Основні проблеми онтогенезу з біоритмологією
 • Основи охорони праці та цивільний захист.

В програмі підготовки аспірантів професори кафедри викладають дисципліну «Методологія наукової діяльності».

На цей час фахівці кафедри мають найвищий науковий рейтинг серед співробітників академії:

Професор Подрігало Л.В. – індекс Хірша за базою Скопус – 6; за базою WebofScience – 5; за базою Гугл Академія – 17.

Доцент Ровна О.О. - індекс Хірша за базою Скопус – 4; за базою WebofScience – 4; за базою Гугл Академія – 5.

Професор Ровний А.С. - індекс Хірша за базою Скопус – 3; за базою Гугл Академія – 9.

Професор Третьяков О.В. - індекс Хірша за базою Скопус – 1; за базою Гугл Академія – 5.

Доцент Подаваленко О.В. - індекс Хірша за базою Гугл Академія – 1.

Доцент Толстопльот О.В. - індекс Хірша за базою WebofScience – 1.

Кафедра має достатньо високий науково-дослідний потенціал, проводить дослідження сумісно з фахівцями інших кафедр ХДАФК та провідними науковими та науково-педагогічними установами України. Серед співвиконавців наукових досліджень кафедри ДУ «Інститут охорони здоров’я НАМНУ», ДУ «Інститут громадського здоров’я ім.. Марзєева О.М.», Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Харківський національний медичний університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького тощо.