КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ РЕКТОРА ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

МОН ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ РЕКТОРА ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.
Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
• заяву на участь у конкурсі;
• особовий листок з обліку кадрів з фотографією;
• автобіографію;
• копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
• довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000р. №1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);
• копію паспорта, засвідчену претендентом/кою;
• копію трудової книжки;
• довідку про наявність або відсутність судимості;
• інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
• письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
• Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки, засновником або нотаріально.

Про делегування представника МОН на вибори ректора Харківської державної академії фізичної культури

Наказ від 26 вересня 2018 року №185 Про утворення виборчої дільниці на вибориректора Харківської державної академії фізичної культури

Наказ МОН України Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Харківської державної академії фізичної культури

НАКАЗ  від 03 травня 2018 року № 71 "Про організацію виборів ректора Харківської державної академії фізичної культури"


Положення про порядок виборів ректора Харківської державної академії фізичної культури

Положення про виборчу комісію з проведення виборів рекора Харківської державної академії фізичної культури

Положення про організаційний комітет із проведення виборів ректора Харківської державної академії фізичної культури

Положення про порядок організації спостерігачів під час проведення виборів ректора Харківської державної академії фізичної культури

Положення про обрання представників із числа штатних представників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними, для участі у виборах ректора Харківської державної академії фізичної культури

Лист МОН про проведення виборів ректора Харківської державної академії фізичної культури


ГРАФІК зустрічей кандидата на посаду ректора Харківської державної академії фізичної культури ГУБИ АНАТОЛІЯ ВАСИЛЬОВИЧА

Графік проведення зборів серед представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі в голосуванні під час проведення виборів ректора

Графік проведення зборів серед представників з числа студентів денної форми навчання факультетів, магістрів та аспірантів для участі в голосуванні під час проведення виборів ректора

Квоти виборних Представників структурних підрозділів серед представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі в голосуванні під час проведення виборів ректора

Квоти Представників від студентів денної форми навчання усіх факультетів Харківської державної академії фізичної культури з проведення виборів ректора Академії


Про дату, час та місце проведення виборів ректора Харківської державної академії фізичної культури


Протокол Виборчої комісії з проведення виборів ректора від 04.10.2018 р.

Результати голосування виборів ректора Харківської державної академії фізичної культури

 


Документи надсилати на адресу: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, м. Київ-135, 01135.
Телефон для довідок: (044) 481-32-35

uk Українська
X