Міжнародні та всеукраїнські наукові конференції і семінари

Вельмиповажні колеги!

Оргкомітет Х-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" повідомляє про ДОДАТКОВИЙ НАПРЯМ ПУБЛІКАЦІЙ в межах форуму 19-21 листопада 2015 року:

Інтеграційній потенціал сучасної освіти: геополітичні, ринкові та екзистенційні важелі впливу

Прийом статей за додатковим напрямом триватиме до 16 листопада 2015 року включно.

Вихід збірника з друку відбудеться 21 листопада 2015 року.

Збірник наукових праць є фаховим науковим виданням з педагогічних, психологічних та філософських наук і включений до реєстру ВАК (ДАК) України. Тексти статей, включаючи авторську довідку, а також анотації (із зазначенням ключових слів) українською, російською та англійською мовами, оформлені відповідно до вимог ВАК України, прохання надсилати за адресою psytoday@ukr.net

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см.; ліве поле – 3 см; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5.

Нумерація сторінок – внизу, праворуч.

Вартість публікації статті визначається з розрахунку 35 грн. за сторінку. Мінімальна кількість сторінок для статті – 10. Авторська довідка включає: ПІБ, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, контактні телефони, контактна адреса, електронна пошта.

Сплату за вартість статті (відповідно до кількості сторінок) просимо перерахувати на рахунок: 26006037494701 в АТ „УКРСИББАНК” м. Харків, МФО 351005, код ЄДРПОУ – 33498600, МЕА «Консалтинг і Тренінг» (призначення платежу: організація та проведення наукової конференції).

Обов’язковим є надсилання квитанції про сплату (сканована копія) разом із текстом статті.

Більше інформації про Форум – у інформаційному листі (додається).

Збірник може бути надісланий Вам Укрпоштою, для цього просимо надіслати заявку із зазначенням повної поштової адреси фізичної особи та підтвердженням згоди щодо оплати поштових витрат при отриманні.

Особисто (після завершення роботи форуму) збірник можна буде отримати в представництві Оргкомітету: Східно-Європейський Інститут Психології, м. Київ, віл. Голосіївська, 13, оф. 530.

Якщо Ви зацікавлені у публікації статті - запрошуємо Вас взяти участь у збірнику.

Інформація (організаційна допомога, консультації):
за тел.: (044) 360-86-22, (044) 257-20-21, (094) 925-56-22

Чекаємо на Вас!

З повагою,
Оргкомітет

 

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в III Международной научной конференции «Наука в современном мире» которая состоится 19 ноября 2015 г.

Для регистрации участия в мероприятии воспользуйтесь,пожалуйста, следующей ссылкой – «Заполнить заявку на участие».

 

Уважаемые коллеги!
30 сентября 2015 г. приглашаем Вас принять участие в
VI Международной заочной научно-практической конференции по всем отраслям научного знания

Современные тенденции развития науки и технологий

К участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты, соискатели, студенты. Организатором выступает Агентство перспективных научных исследований, г. Белгород.

Тематика секций конференции
1. Физико-математические науки
2. Химические науки
3. Биологические науки
4. Сельскохозяйственные науки
5. Медицинские науки
6. Науки о земле
7. Технические науки
8. Филологические науки
9. Исторические науки и археология
10. Философские науки
11. Искусствоведение и культурология
12. Социологические науки
13. Демография
14. Юридические науки
15. Политология
16. Экономические науки
17. Педагогика и психология
18. Журналистика и средства массовой информации
19. Строительство и архитектура
20. Физическая культура и спорт
21. Военное дело

По итогам конференции будет опубликован сборник научных трудов. Сборнику присваивается международный индекс ISSN, УДК, ББК. Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке как периодическое издание (журнал), включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (договор № 301-05/2015).

Для сборника будет рассчитан импакт-фактор, а ссылки из научных статей, опубликованных в сборнике, будут учитываться в расчетах показателей других периодических изданий.

Окончание срока приема материалов для участия в конференции 30 сентября 2015 года

В течение 2-х недель со дня проведения конференции сборник будет размещен на нашем сайте в разделе "Конференции"

В печатном варианте сборник будет выслан авторам в течение одного месяца со дня окончания приема заявок

Участник может заказать именной цветной сертификат на бланке формата А4 (сертификат приходит раньше сборника трудов)

Условия участия в конференции

Желающие принять заочное участие в конференции должны направить до 30 сентября 2015 г. по адресуmail@issledo.ru в одном письме:
• статью или тезисы
• заполненную регистрационную карту участника(-ов) в электронном виде
• копию квитанции об оплате организационного взноса

Подробности в информационном письме

Контакты
секретарь оргкомитета Мария
+7 919 222 96 60

 

SAKARYA UNIVERSITY AND TOJQIH ORGANIZE
ICQH 2015 CONFERENCE
Sakarya, TURKEY
SEPTEMBER 2-4, 2015

www.icqh.net

CALL FOR PAPERS

ICQH 2015 seeks a diverse and comprehensive program covering all areas of quality in higher education.

The program includes a wide range of activities designed to facilitate the exchange of expertise, experience, and resources with colleagues. These include keynote and invited talks, full and brief paper presentations, panels and round table discussion sessions.

We would like to invite you to share your experience and your papers with academicians, teachers and professionals.

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS

President & Rector, Sakarya University

CONFERENCE LANGUAGES

The official languages of the conference are English and Turkish.

Proposals can be sent and be presented in either language. But all submission proccess will be done in English. Please, submit your proposal according to the following presentation category descriptions in paper guidelines.

Conference Venue?

ICQH 2015 will be held at Sakarya University Esentepe Campus, Sakarya-TURKEY

IMPORTANT DATES

Abstract Deadline : November 28, 2015

Full Article Deadline :December 30, 2015

Registration Fee Deadline :November 30, 2015

Sending Video Presentation Deadline :November 28, 2015


ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE KONFERANSI (ICQH 2015)
Sakarya, TURKİYE
2-4 ARALIK 2015

www.icqh.net

KONFERANS ÇAĞRISI

2 – 4 Aralık 2015 tarihleri arasında Sakarya /TÜRKİYE' de düzenlenecek olan Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı ICQH-2015’e katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

ICQH’ da dünyanın dört bir yanından gelen farklı alanlardaki akademisyen, araştırmacı ve yöneticilerin bilgi, araştırma ve deneyimlerini paylaşacakları, geniş katılımlı ve verimli bir konferans olacağını düşünmekteyiz. Sizleri de bu Konferansa sözlü sunum, poster ve çevrimiçi sunum ile ya da dinleyici olarak katılmaya davet ediyoruz.

Konferansımıza göstereceğiniz ilgi ve katılım için şimdiden teşekkür eder, sizleri 2-4 Aralık 2015 tarihleri arasında Sakarya/ TÜRKİYE’ye bekliyoruz.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS

Sakarya Üniversitesi Rektörü

KONFERANS DİLİ

Konferansın resmi dili İngilizce ve Türkçe’dir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderimi : 28 Kasım 2015

Tam Metin Gönderimi : 30 Aralık 2015

Kayıt Parası Ödeme : 30 Kasım 2015

Video Sunum Gönderimi : 28 Kasım 2015

Конференции и публикации за рубежом (декабрь)

24-25 декабря Германия, Мюнхен IX International Conference on European Science and Technology

===========================================================

Периодические издания (РИНЦ ноябрь)

31 декабря РИНЦ [постатейно] Россия, Москва Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (научный журнал №72 январь 2014)

24-25 декабря сборник в РИНЦ [постатейно] Россия, Москва XIX Международная конференция "Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы"

===========================================================

Конференции в России (декабрь)

30 декабря сборник в РИНЦ Россия, Москва XVI Научная конференция «Теория и практика современной науки»

26-27 декабря сборник в РИНЦ Россия, Москва XIX Международная конференция "Теоретические и методологические проблемы современного образования"

24-25 декабря сборник в РИНЦ Россия, Москва XXI Научная конференция "Современные проблемы гуманитарных и естественных наук"

28-29 декабря сборник в РИНЦ Россия, Москва XIII Международная конференция "Тенденции и перспективы развития современного научного знания"

24-25 декабря сборник в РИНЦ Россия, Москва XIV Международная заочная конференция "Теоретические и практические аспекты развития современной науки"

24-25 декабря сборник в РИНЦ [постатейно] Россия, Москва XIX Международная конференция "Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы"

25-26 декабря сборник в РИНЦ Россия, Москва XIV Международная конференция "Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития современного общества"

29-30 декабря сборник в РИНЦ Россия, Москва XVIII Международная конференция "Современная филология: теория и практика"

29-30 декабря сборник в РИНЦ Россия, Москва XV Международная конференция "Современная психология: теория и практика"

30 декабря сборник в РИНЦ Россия, Москва ХVII Международная заочная конференция "Проблемы и перспективы социально-экономического реформирования современного государства и общества"

24-25 декабря сборник в РИНЦ Россия, Москва XIII Международная заочная конференция "Психология и педагогика в системе гуманитарного знания"

30 декабря сборник в РИНЦ Россия, Москва XIII Международная заочная конференция "Политика и право в социально-экономической системе общества"

Конференции и публикации за рубежом (декабрь)

24-25 декабря
Германия, Мюнхен
IX International Conference on European Science and Technology

===========================================================

Периодические издания (РИНЦ ноябрь)

30 ноября РИНЦ [постатейно]
Россия, Москва
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук [РИНЦ] (научный журнал №71 декабрь 2014)

===========================================================

Конференции в России (декабрь)

10-11 декабря сборник в РИНЦ [постатейно]
Россия, Москва
Международная научно-практическая конференция "Вопросы педагогики"

30 декабря сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XVI Научная конференция «Теория и практика современной науки»

26-27 декабря сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XIX Международная конференция "Теоретические и методологические проблемы современного образования"

24-25 декабря сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XXI Научная конференция "Современные проблемы гуманитарных и естественных наук"

28-29 декабря сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XIII Международная конференция "Тенденции и перспективы развития современного научного знания"

24-25 декабря сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XIV Международная заочная конференция "Теоретические и практические аспекты развития современной науки"

24-25 декабря сборник в РИНЦ [постатейно]
Россия, Москва
XIX Международная конференция "Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы"

25-26 декабря сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XIV Международная конференция "Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития современного общества"

29-30 декабря сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XVIII Международная конференция "Современная филология: теория и практика"

29-30 декабря сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XV Международная конференция "Современная психология: теория и практика"

30 декабря сборник в РИНЦ
Россия, Москва
ХVII Международная заочная конференция "Проблемы и перспективы социально-экономического реформирования современного государства и общества"

24-25 декабря сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XIII Международная заочная конференция "Психология и педагогика в системе гуманитарного знания"

30 декабря сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XIII Международная заочная конференция "Политика и право в социально-экономической системе общества"

Приглашаем Вас принять участие в конференции "Становление современной науки" 22 - 30 сентября 2014 г. .Материалы конференции будут изданы чешской фирмой Publishing House "Education and science" s.r.o..
Стоимость публикации в сборнике трудов конференции составляет 120 руб за каждую полную (неполную страницу формата А4)
Почтовая доставка 120 руб за сборник.
Список секций и правила оформления докладов см. www.rusnauka.com/INFO/2014/28_SSN.htm Для участия в конференции необходимо подать свой доклад через сайт www.rusnauka.com/index.php

===========================================================

Приглашаем Вас принять участие в конференции "Научные горизонты" 30 сентября - 07 октября 2014 г. .Материалы конференции будут изданы английской фирмой Science and Education LTD . Стоимость публикации в сборнике трудов конференции составляет 120 руб за каждую полную (неполную страницу формата А4)
Почтовая доставка 120 руб за сборник.
Для участия в конференции необходимо подать свой доклад через сайт www.rusnauka.com/index.php

===========================================================

Приглашаем Вас принять участие в конференции "Наука и инновации" 07 - 15 октября 2014 г.
Материалы конференции будут изданы польской фирмой Sp. z o.o. Nauka i studia .
Стоимость публикации в сборнике трудов конференции составляет 120 руб за каждую полную (неполную страницу формата А4)
Почтовая доставка 120 руб за сборник.
Список секций и правила оформления докладов см. http://www.rusnauka.com/INFO/2014/29_NII.htm
Для участия в конференции необходимо подать свой доклад через сайт www.rusnauka.com/index.php

===========================================================

Приглашаем Вас принять участие в конференции "Образование и наука XXI века" 15 - 22 октября 2014 г. .
Материалы конференции будут изданы изданы болгарской фирмой Бялград-БГ .
Стоимость публикации в сборнике трудов конференции составляет 120 руб за каждую полную (неполную страницу формата А4)
Почтовая доставка 120 руб за сборник.
Список секций и правила оформления докладов см. http://www.rusnauka.com/INFO/2014/30_ONXXI.htm
Для участия в конференции необходимо подать свой доклад через сайт www.rusnauka.com/index.php

===========================================================

Приглашаем Вас принять участие в конференции "Новости научной мысли" 22 - 30 октября 2014 г. 
Материалы конференции будут изданы чешской фирмой Publishing House "Education and science" s.r.o..
Стоимость публикации в сборнике трудов конференции составляет 120 руб за каждую полную (неполную страницу формата А4)
Почтовая доставка 120 руб за сборник.
Список секций и правила оформления докладов см. http://www.rusnauka.com/INFO/2014/31_NNM.htm
Для участия в конференции необходимо подать свой доклад через сайт www.rusnauka.com/index.php

Приглашаем опубликовать свои научные статьи в научных журналах
"Современный научный вестник" (Россия) , "Nauka i studia" (Poland) , Уральский научный вестник (Казахстан)
Стоимость публикации составляет 120 руб за стр. Если среди авторов нет доктора наук необходимо предоставить рецензию доктора наук
Статьи в журнал принимаются через сайт www.rusnauka.com/index_jour.php

Приглашаем Вас опубликовать свою научную статью в польском научном журнале "Nauka i studia"

===========================================================

Приглашаем Вас опубликовать свою научную статью в английском научном журнале "News of science and education"
Требования с подаваемым статьям:
Материалы принимаются по электронной почте:
russian@rusnauka.com в виде компьютерного файла только с расширением doc или rtf, набранного в редакторе Word.
1. Объем статьи от 6 страниц формата А4.
2. Материалы предоставляются на английском языке.
3. Текст набирается 14 кеглем, шрифт Arial, меж строчный интервал 1.5, все поля по 2 см.
4. Материалы должны иметь заверенную рецензию доктора наук, если среди авторов нет докторов наук по профилю статьи .
5. Рецензию необходимо выслать по электронной почте одновременно со статьей.
6. Рецензия может быть на русском , английском или казахском языке.
7. На первой страницы статьи должны быть указаны авторы и место работы или учебы. 
Статья должна содержать в себе логически взаимосвязанные разделы.
Все разделы должны начинаться указанным заголовком (включая нумерацию римскими цифрами), выделенными полужирным начертанием.
Аннотация на языке статьи объемом до 100 слов.
Ключевые слова на языке статьи (3-10 слов)
I. Введение (постановка проблемы в общем виде и ее связь с последними исследованиями и публикациями с обязательными ссылками в тексте на используемую литературу.
II. Постановка задачи (формулировка целей и методов исследования рассматриваемой темы).
III. Результаты (изложение основного материала исследования с обоснование полученных научных результатов).
IV. Выводы (научная новизна , теоретическое значение исследования, а также перспективы дальнейших научных разработок в данном направлении).
Литература (список используемой литературы).
Стоимость публикации 1 страницы статьи с составляет 120 руб
Почтовая доставка одного журнала в пределах РФ - 120 руб
Журнал не публикует статьи на политическую тематику.
После получения статьи редакция в течении 1-2 дней ее рассматривает и принимает решение о публикации или не публикации . Если статья будет принята к публикации , обратным письмом высылается счет для оплаты.
Реквизиты для оплаты есть на сайте www.rusnauka.com

===========================================================

«Актуальные научные исследования: экономика, управление, инвестиции и инновации»
Материалы принимаются до 10 октября 2014 г.

«Научная дискуссия: вопросы фармацевтики, медицины и биологии»
Материалы принимаются до 13 октября 2014 г.

«Методология и практика современной юриспруденции»
Материалы принимаются до 13 октября 2014 г.

«Научные исследования: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии»
Материалы принимаются до 14 октября 2014 г.

«Актуальные научные исследования: экономика, управление, инвестиции и инновации»
Материалы принимаются до 15 октября 2014 г.

«Современная психология: методология и практика»
Материалы принимаются до 17 октября 2014 г.

«Интеграция мировых научных процессов как основа общественного прогресса»
Материалы принимаются до 20 октября 2014 г.

«Актуальные вопросы правовой политики: интеграция российского и зарубежного опыта»
Материалы принимаются до 21 октября 2014 г.

«Инновации в науке»
Материалы принимаются до 22 октября 2014 г.

«Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история, филология, журналистика»
Материалы принимаются до 23 октября 2014 г.

«Технические науки: актуальные вопросы и перспективы развития в в XXI веке»
Материалы принимаются до 24 октября 2014 г

===========================================================

SAKARYA UNIVERSITY ORGANIZES ISTEC 2014 & IDEC 2014 CONFERENCES
Doha / QATAR
18-20 December 2014

INTERNATIONAL SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING CONFERENCE
ISTEC
www.iste-c.net

International Science and Technology Conference (ISTEC) aims to provide a multinational platform where the latest trends in science and technology can be presented and discussed in a friendly environment with the aim to learn from each other. Prospective presenters are encouraged to submit proposals for papers or posters/demonstrations that offer new research or theoretical contributions. Presentations should be in Turkish and English and should address both theoretical issues and new research findings.

Furthermore if the presenter is unable to attend the oral presentation, the virtual presentations or video presentations are available. For further information on how to submit, please refer to the Paper Submission section on our website. For paper guidelines, please refer to the Paper Guidelines section.

ISTEC 2014 conference is supported by Sakarya University and TASET and will take place on December 18-20, 2014 at the Copthorne Hotel, Doha, Qatar. All full paper presentations will be published in an online proceeding book of ISTEC 2014 and the selected papers will be published in:

The Online Journal of Science and Technology - TOJSAT (www.tojsat.net).

We would like to invite you to share your experience and your papers with academicians, teachers and professionals.

INTERNATIONAL DISTANCE EDUCATION CONFERENCE
IDEC
www.id-ec.net

International Distance Education Conference (IDEC) aims to provide a multinational platform where the latest trends in distance education can be presented and discussed in a friendly environment with the aim to learn from each other. Prospective presenters are encouraged to submit proposals for papers and posters/demonstrations that offer new research or theoretical contributions. Presentations should be in Turkish and English and should address both theoretical issues and new research findings.

Furthermore if the presenter is unable to attend the oral presentation, the virtual presentations or video presentations are available. For further information on how to submit, please refer to the Paper Submission section on our website. For paper guidelines, please refer to the Paper Guidelines section.

IDEC 2014 conference is supported by Sakarya University and TASET and will take plac on December 18-20, 2014 at the Copthorne Hotel, Doha, Qatar. All full paper presentations will be published in an online proceeding book of IDEC 2014 and the selected papers will be published in:

* The Online Journal of New Horizons in Education - TOJDEL (www.tojdel.net/),
* The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET (www.tojet.net)

We would like to invite you to share your experience and your papers with academicians, teachers and professionals.

Deadlines
Abstract Deadline : December 05, 2014
Final Registration : December 06, 2014
Full Article Deadline : December 15, 2014

==================================================================

Конференции и публикации за рубежом

23-24 октября
США, Чикаго
III International Conference "Global Science and Innovation"

12-13 ноября
Канада, Вествуд
VI "Science, Technology and Higher Education"

16-17 октября
Германия, Мюнхен
VIII International Conference on European Science and Technology

29-30 октября
Германия, Мюнхен
VII International Conference "Science and Education"

Периодические издания

30 сентября журнал в РИНЦ [постатейно]
Россия, Москва
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук [РИНЦ] (научный журнал №69 октябрь 2014)

Конференции в России

8-9 октября сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XV Научная конференция «Теория и практика современной науки»

3 октября сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XVIII Международная конференция "Теоретические и методологические проблемы современного образования"

2 октября сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XX Научная конференция "Современные проблемы гуманитарных и естественных наук"

14 октября сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XII Международная конференция "Тенденции и перспективы развития современного научного знания"

4 октября сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XIII Международная заочная конференция "Теоретические и практические аспекты развития современной науки"

9-10 октября сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XVIII Международная конференция "Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы"

15 октября сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XIII Международная конференция "Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития современного общества"

8 октября сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XVII Международная конференция "Современная филология: теория и практика"

9 октября сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XIV Международная конференция "Современная психология: теория и практика"

14 октября сборник в РИНЦ
Россия, Москва
ХVI Международная заочная конференция "Проблемы и перспективы социально-экономического реформирования современного государства и общества"

2 окьября сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XII Международная заочная конференция "Психология и педагогика в системе гуманитарного знания"

15 октября сборник в РИНЦ
Россия, Москва
XII Международная заочная конференция "Политика и право в социально-экономической системе общества"

Міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал Canadian Scientific Journal запрошує наукову спільноту до співпраці та оголошує набір матеріалів до наступного збірника 2014 року

Журнал Canadian Scientific Journal (Montreal, Canada, ISSN: 0832-1329) є науковим виданням, в якому публікуються результати досліджень у різних галузях науки. Журнал Canadian Scientific Journal видається в друкованій, електронній та інтернет версіях. Періодичність виходу журналу Canadian Scientific Journal - 1 раз на місяць.

Політика видавництва спрямована на розширення міжнародних контактів у сфері наукового співробітництва. Журнал Canadian Scientific Journal призначений для докторантів, аспірантів, здобувачів ступенів, викладачів, науковців, студентів. Журнал Canadian Scientific Journal служить каналом обміну наукової інформації та надає шанс вченим репрезентувати результати своєї праці науковому середовищу.

Журнал Canadian Scientific Journal висвітлює актуальні проблеми розвитку в наступних галузях науки:

Антропологія
Архітектура
Астрономія
Біологія
Ветеринарія та зоотехнія
Демографія та етнографія
Журналістика
Інформаційні технології
Мистецтвознавство і культурологія
Історія та археологія
Лісове господарство
Літературознавство
Математика
Медицина
Науки про природу
Науки про Землю
Політологія
Психологія
Педагогіка
Регіонознавство, геологія та соціально-eкономічна географія
Релігієзнавство
Рибне господарство
Сільськогосподарські науки
Соціологія
Технічні науки
Фармакологія
Фізика
Філологія і лінгвістика
Філософія
Хімія
Економіка та управління
Юриспруденція
і багато інших.

Статті, розміщені в журналі Canadian Scientific Journal, знаходяться у відкритому доступі англійською мовою. Таким чином, ваша стаття доступна англомовним користувачам мережі Інтернет, у тому числі і вченій спільноті, що сприяє просуванню результатів ваших досліджень і міжнародному науковому співробітництву.

Журнал Canadian Scientific Journal є рецензованим науковим виданням. Всі статті проходять рецензування вченими, які мають високий міжнародний авторитет у даній галузі науки. Перед відправкою статей на рецензію вони перевіряються за допомогою системи «Antiplagiat».

Редакція журналу Canadian Scientific Journal вживає всі необхідні дії для входження в Scopus, Web of Science та інші бази цитування.

Статті приймаються до 30 серпня

Для розміщення вашої статті в журналі Canadian Scientific Journal вам необхідно надіслати вашу наукову статтю на е-mail: info@sccjournal.net для попередньої оцінки і підбору варіантів публікації. Наші фахівці допоможуть вам опублікувати вашу статтю в журналі Canadian Scientific Journal.

Щоб ознайомитись з першим збірником Canadian Scientific Journal натисніть тут:
http://issuu.com/canadianscientificjournal/docs/canadian_scientific_journal._issue_

До публікації приймаються оригінальні статті англійською мовою. Видавництво пропонує послуги з перекладу статей з російської / української мови на англійську.

З вимогами та умовами публікації, оформлення та вартості ви можете ознайомитися на англомовному сайті журналу Canadian Scientific Journal: http://www.sccjournal.net/

Якщо у вас є питання, ви можете зв'язатися з редакцією журналу:

E-mail info@sccjournal.net

Skype scientific.journal

Ми заздалегідь дякуємо вам за увагу до журналу Canadian Scientific Journal і запрошуємо до співпраці.

З повагою,
Редакція журналу Canadian Scientific Journal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26-27 июня Германия, Мюнхен VI International Conference "Science and Education"

 

20 июня Канада, Вествуд >V "Science, Technology and Higher Education"

 

Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES), в сотрудничестве с Лондонским университетом приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале «British Journal of Education and Science» 
Британский журнал науки и образования
Журнал зарегистрирован в Великобритании.
Загрузить (.doc)

 

Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES), Австралия, Мельбурн (International Agency for the Development of Culture, Education and Science, Australia, Melbourne) в сотрудничестве с Мельбурнским университетом приглашает к участию в І Международной научной конференции ”Наука и образование в Австралии, Америке и Евразии: фундаментальные и прикладные науки”, которая состоится в Австралии, Мельбурн 25 июня 2014 года.
Загрузить (.doc)

 

Приглашаем Вас принять участие в конференции "Перспективные научные исследования" 27-28 февраля 2014 года.
Материалы конференции будут изданы польской фирмой Бялград-БГ .
Стоимость публикации в сборнике трудов конференции составляет 120 руб за каждую полную (неполную страницу формата А4)
Почтовая доставка 120 руб за сборник.
Список секций и правила оформления докладов см. www.rusnauka.com/INFO/2014/6_PNI.htm
Для участия в конференции необходимо подать свой доклад через сайт www.rusnauka.com/index.php

 

Приглашаем Вас принять участие в конференции "Наука и технологии: шаг в будущее" 3-4 марта 2014 года.
Материалы конференции будут изданы чешской фирмой Publishing House "Education and science" s.r.o..
Стоимость публикации в сборнике трудов конференции составляет 120 руб за каждую полную (неполную страницу формата А4)
Почтовая доставка 120 руб за сборник.
Список секций и правила оформления докладов см. www.rusnauka.com/INFO/2014/7_NIT.htm
Для участия в конференции необходимо подать свой доклад через сайт www.rusnauka.com/index.php

 

Приглашаем Вас принять участие в конференции "Научная мысль информационного века" 17-19 марта 2014 года.
Материалы конференции будут изданы польской фирмой Sp. z.o.o. Nauka i studia .
Стоимость публикации в сборнике трудов конференции составляет 120 руб за каждую полную (неполную страницу формата А4)
Почтовая доставка 120 руб за сборник.
Список секций и правила оформления докладов см. www.rusnauka.com/INFO/2014/8_NMIW.htm
Для участия в конференции необходимо подать свой доклад через сайт www.rusnauka.com/index.php

 

Приглашаем Вас принять участие в конференции "Новейшие научные достижения" 27-28 марта 2014 года .
Материалы конференции будут изданы польской фирмой Бялград-БГ .
Стоимость публикации в сборнике трудов конференции составляет 120 руб за каждую полную (неполную страницу формата А4)
Почтовая доставка 120 руб за сборник.
Список секций и правила оформления докладов см. www.rusnauka.com/INFO/2014/9_NND.htm
Для участия в конференции необходимо подать свой доклад через сайт www.rusnauka.com/index.php

 

Приглашаем опубликовать свои научные статьи в зарубежных научных журналах
"Уральский научный вестник" (Казахстан) , "Nauka i studia" (Poland)

Стоимость публикации составляет 120 руб. за стр. Если среди авторов нет доктора наук необходимо предоставить рецензию доктора наук
Статьи в журнал принимаются через сайт www.rusnauka.com/index_jour.php

 

Приглашаем Вас опубликовать свою научную статью в российском научном журнале "Современный научный вестник" (свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-21429 выданное Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия РФ),
Требования с подаваемым статьям:
Материалы принимаются по электронной почте:
belgorod@rusnauka.com в виде компьютерного файла только с расширением doc или rtf, набранного в редакторе Word.
1. Объем статьи от 6 страниц формата А4.
2. Материалы предоставляются на русском или английском языках.
3. Текст набирается 14 кеглем, шрифт Arial, межстрочный интервал 1.5, все поля по 2 см.
4. Материалы должны иметь заверенную рецензию доктора наук, если среди авторов нет докторов наук по профилю статьи .
5. Рецензию необходимо выслать по электронной почте одновременно со статьей.
6. Рецензия может быть на русском , английском или украинском языке.
7. На первой страницы статьи должны быть указаны авторы и место работы или учебы.

Статья должна содержать в себе логически взаимосвязанные разделы.
Все разделы должны начинаться указанным заголовком (включая нумерацию римскими цифрами), выделенными полужирным начертанием.

Аннотация на языке статьи объемом до 100 слов.

Ключевые слова на языке статьи (3-10 слов)
I. Введение (постановка проблемы в общем виде и ее связь с последними исследованиями и публикациями с обязательными ссылками в тексте на используемую литературу.
II. Постановка задачи (формулировка целей и методов исследования рассматриваемой темы).
III. Результаты (изложение основного материала исследования с обоснование полученных научных результатов).
IV. Выводы (научная новизна , теоретическое значение исследования, а также перспективы дальнейших научных разработок в данном направлении).

Литература (список используемой литературы).

Стоимость публикации 1 страницы статьи с составляет 120 руб

Почтовая доставка одного журнала в пределах РФ - 120 руб

Журнал не публикует статьи на политическую тематику.

После получения статьи редакция в течении 1-2 дней ее рассматривает и принимает решение о публикации или не публикации . Если статья будет принята к публикации , обратным письмом высылается счет для оплаты.

Реквизиты для оплаты есть на сайте www.rusnauka.com

Справки по телефонам:
+38(056)370-13-13 , (0562) 34-29-61
www.rusnauka.com

С уважением, Rusnauka.