Рада молодих вчених ХДАФК — організація, що об’єднує аспірантів та молодих викладачів академії, створена з метою активізації та координації наукових досліджень на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування. Рада молодих вчених заснована у 2002 році. У 2019 році було обрано наступний склад:

Окунь Дар’я
Голова Ради молодих вчених, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри олімпійського і професійного спорту
e-mail: dariaokun@gmail.com

Рожков Владислав
Заступник кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри легкої атлетики
e-mail vladyslav.oleksandrovych@gmail.com

Основними практичними напрямками діяльності Ради молодих вчених ХДАФК є:

-​ організація та проведення студентських науково-практичних конференцій;
-​ координація розвитку студентської та молодіжної науки в академії;
-​ налагодження наукових зв’язків між вищими навчальними закладами;
-​ співпраця з молодіжними науковими організаціями та студентськими науковими товариствами вузів.
Перед Радою молодих вчених ХДАФК стоять такі основні завдання:
-​ максимальне залучення студентів, аспірантів та молодих викладачів до наукового життя академії;
-​ налагодження співпраці з молодіжними науковими організаціями вищих навчальних закладів України та зарубіжжя;
-​ представництво академії у молодіжних наукових організаціях регіону та України;
-​ розповсюдження інформації про проходження науково-практичних конференцій та залучення молодих науковців для участі у них;
-​ організаційна допомога студентам та викладачам академії стосовно підготовки публікацій до наукових збірників.
Рада молодих вчених ХДАФК кожного року у травні місяці організовує та проводить студентську науково-практичну конференцію, у якій приймають участь студенти-переможці кафедральних наукових конференцій.
Рада молодих вчених Харківської державної академії фізичної культури є невід’ємним і дієвим учасником реалізації програм наукових досліджень, суб’єктом забезпечення високого іміджу академії, осередком зростання майбутніх науковців. Запорукою її успішного функціонування є всебічна підтримка з боку керівництва академії.