Рада молодих вчених ХДАФК — організація, що об’єднує аспірантів та молодих викладачів академії, створена з метою активізації та координації наукових досліджень на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування. Рада молодих вчених заснована у 2002 році. У 2019 році було обрано наступний склад:

Окунь Дар’я
Голова Ради молодих вчених, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри олімпійського і професійного спорту
e-mail: dariaokun@gmail.com

Рожков Владислав
Заступник кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри легкої атлетики
e-mail vladyslav.oleksandrovych@gmail.com

Рядова Ліліана
Cекретар викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання
e-mail: Lil1ana@mail.ru

 

№ з/р

ПІБ

Вчений ступінь

Вчене звання

1

Бала Тетяна

к.фіз.вих.

доцент

2

Без’язична Ольга

 

 

3

Березіна Катерина

 

 

4

Гончаренко Владислав

аспірант 3 р.н.

 

5

Гончаров Олексій

к.фіз.вих.

 

6

Гончаров Андрій

 

 

7

Гриньова Тетяна

к.фіз.вих.

доцент

8

Джим Євгенія

 

 

9

Єфременко Андрій

к.фіз.вих.

доцент

10

Жерновнікова Яна

к.пед.н.

 

11

Жук Вячеслав

 

 

12

Замазій Владислав

 

 

13

Корольова Марина

к.ю.н.

 

14

Котенко Світлана

 

 

15

Крайник Ярослав

к.фіз.вих.

 

16

Кучерук Аліна

 

 

17

Латвинська Ірина

 

 

18

Лебедев Сергій

к.фіз.вих.

доцент

19

Литовченко Андрій

к.мед.н.

 

20

Лукавенко Оксана

 

 

21

Малик Ярослава

к.психол.н.

 

22

Малишева Анжеліка

 

 

23

Мельник Аліна

к.фіз.вих.

доцент

24

Мирошниченко Євгеній

аспірант 1 року навчання

 

25

Мулик Катерина

д.пед.н

професор

26

Окунь Дар’я

к.фіз.вих.

 

27

Орленко Олена

к.і.н.

доцент

28

Петрова Ангеліна

 

 

29

Півень Яна

 

 

30

Пугач Ярослава

к.фіз.вих.

 

31

Рожков Владислав

к.фіз.вих.

 

32

Рябченко Ольга

 

 

33

Рядова Ліліана

 

 

34

Середа Наталія

к.фіз.вих.

доцент

35

Стадник Світлана

к.фіз.вих.

 

36

Сутула Ольга

 

 

 

37

Тихорський Олександр

к.фіз.вих.

 

 

38

Уткіна Олександра

к.фіз.вих.

 

 

39

Пономаренко Олена

аспірантура 1 рік навчання

 

 

40

Худякова Вікторія

к.фіз.вих.

доцент

 

40

Ширяєва Ірина

 

 

 

41

Петренко Анастасія

аспірант 4 року навчання

 

 

42

Пилипко Аліна

аспірант 3 року навчання

 

 

 

 

 

Основними практичними напрямками діяльності Ради молодих вчених ХДАФК є:

-​ організація та проведення студентських науково-практичних конференцій;
-​ координація розвитку студентської та молодіжної науки в академії;
-​ налагодження наукових зв’язків між вищими навчальними закладами;
-​ співпраця з молодіжними науковими організаціями та студентськими науковими товариствами вузів.
Перед Радою молодих вчених ХДАФК стоять такі основні завдання:
-​ максимальне залучення студентів, аспірантів та молодих викладачів до наукового життя академії;
-​ налагодження співпраці з молодіжними науковими організаціями вищих навчальних закладів України та зарубіжжя;
-​ представництво академії у молодіжних наукових організаціях регіону та України;
-​ розповсюдження інформації про проходження науково-практичних конференцій та залучення молодих науковців для участі у них;
-​ організаційна допомога студентам та викладачам академії стосовно підготовки публікацій до наукових збірників.
Рада молодих вчених ХДАФК кожного року у травні місяці організовує та проводить студентську науково-практичну конференцію, у якій приймають участь студенти-переможці кафедральних наукових конференцій.
Рада молодих вчених Харківської державної академії фізичної культури є невід’ємним і дієвим учасником реалізації програм наукових досліджень, суб’єктом забезпечення високого іміджу академії, осередком зростання майбутніх науковців. Запорукою її успішного функціонування є всебічна підтримка з боку керівництва академії.