СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 64.862.01 ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Голова ради – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Мулик Вячеслав Володимирович.
Заступник голови – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Ровний Анатолій Степанович.
Вчений секретар – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Артем’єва Галина Павліна.
Технічний секретар – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент  Гриньова Тетяна Іванівна
Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю
24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт

Члени спеціалізованої вченої ради:

 • 1. Ажиппо Олександр Юрійович, д.пед.н., професор;
 • 2. Безкоровайний Дмитро Олександрович, к.н.з. фіз.вих., доцент;
 • 3. Градусов Володимир Олексійович, к.пед.н., доцент;
 • 4. Друзь Валерій Анатолійович, д.біол.н., професор;
 • 5. Камаєв Олег Іванович, д.н. з фіз.вих., професор;
 • 6. Козіна Жаннета Леонідівна, д.н. з фіз. вих., професор;
 • 7.  Лісенчук Геннадій Анатолійович, д.н. з фіз.вих., професор;
 • 8. Луценко Лариса Сергіївна, к.н. з фіз.вих., доцент;
 • 9. Перевозник Володимир Іванович, к.н.з фіз. вих., доцент;
 • 10. Подрігало Леонід Володимирович, д.мед.н., професор;
 • 11. Приходько Володимир Васильович, д.пед.н., професор;
 • 12. Сутула Василь Опанасович, д.пед.н., професор.