Основні завдання відділу:

• видання навчальної, довідкової та іншої літератури для забезпечення освітнього процесу Академії й інших закладів освіти;

• видання матеріалів науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо), які проводяться Академією;

• видання періодичних наукових фахових видань Академії (у межах, визначених відповідними Положеннями про ці видання);

• опублікування результатів наукових досліджень за основними напрямами діяльності Академії у друкованому вигляді та в мережі Інтернет;

• надання платних послуг у сфері видавничої діяльності.