Заходи з популяризації науки та інновацій

Харківської державної академії фізичної культури

у 2020 році

 

№ з/п Назва наукового заходу

 

Контактна особа Дата

проведення

Цільова аудиторія
1 2 3 4 5
1. VI науково-

практична інтернет-конференція

«Основи побудови тренувального

процесу в циклічних та

екстремальних видах спорту»

Мулик Катерина Віталіївна,

моб. тел.. (066) 777-46-37,  Пруднікова Марина Сергіївна,

моб.тел. (050) 183-86-61,

Гриньова Тетяна Іванівна,

моб. тел.. (097) 708-66-61, kzvsvst@gmail.com

1-2 квітня

2020 р.

Викладачі, тренери, спортсмени, аспіранти,

здобувачі вищої освіти та інші фахівці галузі фізичної культури та спорту

2. VІ науково-практична

інтернет-конференція «Актуальні

питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору»

Павлик Олена Михайлівна, моб.тел.066 700 27 87

pavlik_olena@ukr.net

23 квітня 2020 р. Здобувачі вищої освіти, викладачі, тренери та фахівці у сфері психології, педагогіки, фізичної культури та спорту
3. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання сучасного масажу» Єфіменко Павло

Богуславович,

067-72-31-017

pavlo748@gmail.com

24-25 квітня

2020р.

 

Практичні фахівці в області лікувального та спортивного масажу оздоровчих закладів, спортивних команд, масажу зооветеренарії, фахівці фізичної реабілітації закладів охорони здоров’я, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, аспіранти
4. VІII науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю

«Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту»

Бондар Анастасія Сергіївна,

моб.тел. 067-775-72-78,

sportmanagment_2020@ukr.net

13-15 травня 2020р. Науковці, аспіранти, магістранти, здобувачі вищої освіти, викладачі закладів вищої освіти, керівники фізкультурно-спортивних організацій, тренери та інші практичні фахівці у сфері фізичної культури та спорту.
5. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання

різних верств населення»

Кузьменко Ірина Олександрівна,

моб. тел.. 096 76 57 773

е-mail: kyzmenko_irina@ukr.net

22 травня

2020 р.

Інструктори, вчителі фізичної культури та викладачі фізичного виховання, тренери, спортсмени, докторанти, аспіранти, здобувачів вищої освіти, наукові працівники та інші фахівці галузі фізичної культури і спорту
6. Науково-практична інтернет-конференція «Науково-методичні основи використання  інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту» Ашанін Володимир Семенович

+38(057) 705-23-07

ashaninvladimir47@gmail.com

Філенко Людмила Василівна

(093) 66-55-010

filenkolv@ukr.net

Петренко Юлія Іванівна

(066) 83-52-055

horbatenko1604@gmail.com

травень 2020 р. Фахівці у сфері фізичної культури і спорту, тренери з різних видів спорту, вчителі фізичної культури, викладачі, здобувачі вищої освіти, фахівці з інформаційного забезпечення
7. ІІІ Молодіжна науково-практична конференція з міжнародною участю в online режимі «Молодий вчений: сучасні тенденції формування та збереження здоров’я людини» Калмикова Юлія Сергіївна,

Без’язична Ольга Володимирівна,

067-10-50-804,

obezyazychnaya@gmail.com

19-20 червня 2020 р. Здобувачі вищої освіти, молоді вчені, науково-педагогічні працівники
8. Науково-методичний семінар «Лексика і навколо неї» проф. Карпець Л.А.,

095-827-75-00

lubo.karpets@gmail.com

жовтень 2020 р. Фахівці мовних дисциплін та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти
9. VІІІ Всеукраїнська

конференція з раннішнього і

дошкільного плавання

Азаренко Т.Д., Пилипко О.О.,

тел.. (057) 705-23-04

pilipkoolga@meta.ua

жовтень-листопад

2020 р.

Науковці та фахівці, які працюють у сфері раннішнього та дошкільного плавання
10. Науково-

практична конференція

«Сучасні питання фізичної

терапії, рекреації та

фізичного виховання

різних груп населення»

Пустовойт Борис Анатолійович,

Манучарян Світлана Валентинівна,

моб. тел. 096-12-50-153

mybox3001@ukr.net

19-20 листопада

2020 року

 

Молоді вчені, науковці та провідні фахівці з фізичної терапії, рекреації та фізичного виховання різних груп населення
11. Наукова конференція

«Сучасні проблеми

гімнастики, танцювальних

видів спорту, фітнесу та

хореографії»

Муллагільдіна Алла Ядікарівна,

моб. тел. 0975079718;

mullagildinaalla@gmail.com

листопад 2020 р. Молоді вчені, науковці та провідні фахівці з гімнастики, танцювальних видів спорту, фітнесу та хореографії
12. XX Міжнародна науково-практична конференція

«Фізична культура, спорт і здоров’я:

стан, проблеми та перспективи»

Проректор з НПР Корольова Марина Вікторівна,

помічник ректора з наукової роботи ХДАФК, Стадник Світлана Олександрівна,

(095)609-00-98

листопад-грудень 2020р. Молоді вчені та провідні вчені вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти, наукових установ, практичні фахівці сфери фізичної культури та спорту
13. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури та спорту» Шапошнікова Ірина Іванівна, моб.тел.097-523-40-88 грудень 2020 р. Молоді вчені та провідні вчені закладів вищої освіти, наукових установ, практичні фахівці сфери фізичної культури та спорту, здобувачі вищої освіти
14. Науково-практична конференція «Наукові дослідження з проблем підготовки спортсменів в акробатичному рок-н-ролі» Кизім Петро Миколайович,

тел. 0679304966;

petrkyzim@i.ua

Гуменюк Сергій Володимирович,

тел.0638419036; raoidstk@gmail.com

грудень 2020 р. Молоді вчені, науковці та провідні фахівці з акробатичного рок-н-ролу

 

Наукові конференції та семінари