Методичні рекомендації для студентів ВУЗів фізичної культури

Стрельникова Є.Я., Ляхова Т.П. Методичні рекомендації для студентів ВУЗів фізичної культури. – Харків : ХДАФК, 2010. – 86 с. – укр.

Рецензенти: 
Грінченко І.Б. – к.пед.н., доцент ХНПУ. 
Журід С.М. – к.фіз.вих., доцент ХДАФК.

Методичні рекомендації написані згідно з програмою з волейболу для студентів вузів фізичної культури.

У стислій формі викладено основи теорії, техніки та методики навчання у волейболі. Згідно до вимог кредитно-модульної програми в посібнику надаються: опис основних елементів техніки гри, вправи для оволодіння ними, методика та організація проведення змагань, засоби, методи та принципи, які використовуються в процесі навчання.

Призначено для студентів вузів фізичної культури.

Рекомендовано до друку вченою радою ХДАФК, протокол № 1 від 29.09.10 р.

 

Використання фізичних вправ та ігор із м'ячем у фізичному вихованні учнів із вадами опорно-рухового апарату

Помещикова І. П. Використання фізичних вправ та ігор із м'ячем у фізичному вихованні учнів із вадами опорно-рухового апарату : практичні рекомендації / І. П. Помещикова. – Харків : ХДАФК, 2010. – 68 с.

Рецензенти: 
Ананьева Т. Г. – кандидат медичних наук, професор кафедри спортивної медицини і фізичної реабілітації Харківської державної академії фізичної культури. 
Марченко В. А. – доцент, завідуючий кафедри футболу Харківської державної академії фізичної культури.

У практичних рекомендаціях наведені приклади вправ та рухливих ігор із м'ячем, які можна використовувати в різних формах занять фізичними вправами у спеціальних учбових закладах для учнів із фізичними вадами. Викладена методика використання фізичних вправ та ігор із м'ячем у процесі фізичного виховання учнів із вадами опорно-рухового апарату.

Практичні рекомендації призначено для викладачів фізичного виховання спеціальних учбових закладів, викладачів спеціальних медичних груп навчальних закладів, тренерів відділень «Інваспорту», студентів вузів і факультетів галузі «Фізичного виховання, спорту і здоров'я людини».

Затверджено вченою радою Харківської державної академії фізичної культури, протокол № 6 від 01.02.2010р.

 

Е91 Основи баскетболу

Автори: 
О.А. Єфімов – доцент кафедри спортивних і рухливих ігор Харківської державної академії фізичної культури, суддя національної категорії з баскетболу, ведучий комісар ФБУ.

І.П. Помещикова – завідуюча кафедри спортивних і рухливих ігор Харківської державної академії фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, суддя національної категорії з баскетболу.

Рецензенти: 
В.М. Кудімов – доцент кафедри спортивних і рухливих ігор Харківської державної академії фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент. 
В.Е. Куделко – завідуюча кафедри фізичного виховання і спорту, Харківського національного економічного університету, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.

Єфімов О.А. 
Е91 Основи баскетболу : навч. посібн. / О.А. Єфімов, І.П. Помещикова. – Харків : ХДАФК, 2011. – 110 с.

Навчальний посібник написано згідно до програми з дисципліни «Баскетбол» вищого навчального закладу в галузі фізичного виховання і спорту. У навчальному посібнику в стислій формі надається опис основних положень правил з баскетболу, розглядається історія розвитку баскетболу у світі, в царській Росії, в Україні, аналізується вплив професійного спорту на розвиток баскетболу. Приводяться системи розіграшу, які зустрічаються при проведенні змагань з баскетболу, правила проведення жеребкування, складання календаря змагань. Надається класифікація техніки і тактики баскетболу, надається описання основних елементів техніки баскетболу в нападі і захисті та пропонуються вправи для оволодіння ними.

Затверджено вченою радою Харківської державної академії фізичної культури, протокол №5 від 23.12.2011р.

 

Методичні рекомендації написані згідно з програмою курсу «Спортивні ігри у загальноосвітній школі»

Автори:
Бикова О.О., Ляхова Т.П., Пащенко Н.О.

Рецензенти: 
І.Б.Грінченко – к.пед.н., доцент ХНПУ ім. Г.Сковороди.
С.М.Журід – к.фіз.вих., доцент ХДАФК.

Методичні рекомендації написані згідно з програмою курсу «Спортивні ігри у загальноосвітній школі» для студентів III курсу ВНЗ фізичної культури.

У стислій формі викладено основи історії, характеристика гри у гандбол. Згідно до вимог кредитно-модульної програми навчання у посібнику надаються: опис основних елементів техніки гри та тактичних дій у спортивних іграх (волейбол, баскетбол, гандбол), методика навчання. У додатках надаються вправи які рекомендовані до використання під час уроків фізичного виховання в школі.

Призначена для студентів вишів фізичної культури.

Рекомендовано до друку вченою радою ХДАФК, протокол №1 від 29.09.2010 року.