Нормативно-правова база

Закон Про вищу освіту

ПОСТАНОВА від 29 квітня 2015 р. № 266 Про затвердження переліку галузей знань  і спеціальностей, за якими здійснюється  підготовка здобувачів вищої освіти

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

ПОСТАНОВА від 12 серпня 2015 р. № 579   Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

НАКАЗ 12.01.2017  № 40  03 лютого 2017 р.  за № 15530023 Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

Постанова Кабінету Міністрів про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах

 

 

НАКАЗ Міністерства освіти і науки України 01.11.2013  № 1541 Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  25 листопада 2013 р. за № 200424

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів

Положення про аспірантуру Харківської державної академії фізичної культури