Звіт з проведення V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту»,

31 травня 2021 року на базі кафедри інформатики та біомеханіки в межах весняного фестивалю науки проведено науково-практичну конференцію «Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту». Співорганізаторами наукового заходу виступили кафедра фізичного виховання та спорту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (відповідальний Темченко В.О.) та кафедра теорії і методики фізичного виховання Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка (відповідальний Кудряшова Т.І.).

Мета проведення цього заходу – висвітлення проблеми використання інформаційних технологій у галузі фізичного виховання та спорту й обмін результатами досліджень у цьому напрямку між провідними науковцями України. До основних питань, що були винесені на обговорення, відносяться:

  • застосування інформаційних технологій у фізичному вихованні школярів та студентів;
  • актуальні проблеми та перспективи розвитку комп’ютерного спорту (кіберспорту);
  • моделювання здорового способу життя та оздоровчих технологій засобами інформаційних технологій;
  • інформаційне моделювання навчально-тренувального процесу в різних видах спорту;
  • комп’ютерні технології біомеханічного моделювання рухів людини;
  • інформаційні технології у процесі формування професійних компетентностей фахівців фізичної культури та спорту;
  • комп’ютерні навчальні та контролюючі системи під час підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту;
  • дистанційна освіта під час підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спорту;
  • інформаційно-комунікаційні системи під час вирішення управлінських, соціологічних та філософських завдань фізичної культури і спорту.

За результатами поданих робіт на конференцію ми виявили, що тематика використання інформаційних технологій у сфері фізичної культури та спорту є актуальною, досліджується багатьма провідними науковцями.

 

Наукова конференція проведена в on-line форматі з використанням платформи Zoom. Були заслухані 8 наукових доповідей, після чого відбулися обговорення та дискусії. Обмін інформацією про наукові досягнення дозволив виявити актуальні проблеми застосування інформаційних технологій та встановити творчі зв’язки з провідними фахівцями в галузі фізичної культури та спорту.

За результатами конференції опубліковано збірник наукових робіт, який містить 21 статтю, серед яких представлені роботи колег з Національного університету фізичного виховання і спорту України, Львівського державного університету фізичної культури ім. Івана Боберського, Сарненського педагогічного фахового коледжу Рівненського державного гуманітарного університету, Кременчуцького льотного коледжу, Харківського національного університету внутрішніх справ, Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка, Донбаського державного педагогічного університету, Донбаської державної машинобудівної академії, Харківського національного університету радіоелектроніки, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного медичного університету, Харківської гімназії №172.

Загалом у науковому заході взяли участь 40 осіб з 14 закладів освіти, які розташовані у м. Харків, м. Київ, м. Львів, м. Сарни Рівенської області, м. Кременчук Полтавської області, м. Слов’янськ та м .Краматорськ Донецької області. Серед представлених науковців присутні доктори та кандидати наук, професори, доценти, викладачі, аспіранти, тренери, вчителі фізичної культури. Це вказує на широкий загал висвітлення проблеми використання інформаційних технологій у сфері фізичної культури та спорту.

Наукова конференція зареєстрована в УкрІНТЕІ (посвідчення №327 від 24 травня 2021 року). На сайті Харківської державної академії фізичної культури розміщено матеріали конференції, з якими змогли ознайомитися всі зацікавлені особи. Були сформовані та розіслані сертифікати учасників наукової конференції.

Всеукраїнська науково-практична конференція організована на достатньо високому рівні та отримала позитивні відгуки від учасників та фахівців у галузі фізичної культури та спорту.

Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту