Оголошення на заміщення посад від 27.06.2022

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 на заміщення посад науково-педагогічних працівників

 

§ 1 – Оголосити обрання за конкурсним відбором:

 ДОЦЕНТИ КАФЕДРИ української та іноземних мов (1); теорії та методики фізичного виховання (1).

 СТАРШІ ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії (1); інформатики та біомеханіки (1).

 ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ  танцювальних видів спорту та хореографії (1).

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

Посада доцента кафедри: вчене звання доцента та/або науковий ступінь кандидата наук або доктора наук за відповідною галуззю знань відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років, вільне володіння державною мовою.

Посада старшого викладача: науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання доцента або є ступінь магістра (спеціаліста) за відповідною спеціальністю, стаж роботи у ЗВО не менше 2 років, вільне володіння державною мовою. науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання доцента або є ступінь магістра (спеціаліста) за відповідною спеціальністю, стаж роботи у ЗВО не менше 3 років, вільне володіння державною мовою.Посада викладача: ступінь магістра (спеціаліста) за відповідною спеціальністю; вільне володіння державною мовою. 

Оплата праці відповідно до чинного законодавства.

Термін подачі заяв та документів: місяць із наступного дня після дати розміщення оголошення. 

Прийом заяв закінчується 28. 07. 2022 року. 

Довідка за адресою: 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99, каб. 222 (Вчений секретар – Любов Карпець) Телефон для довідок: 705-20-95; 0958277500 

Наказ ХДАФК від 27. 06.2022 р. № 102