Запрошуємо до публікації у журналі «Слобожанський науково-спортивний вісник»

Шановні науковці сфери фізичної культури та спорту, докторанти, аспіранти, викладачі, тренери та спортсмени!

Запрошуємо вас до публікації у журналі «Слобожанський науково-спортивний вісник», який включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б».

Наукове видання охоплює широку сферу наукових досліджень у галузі науки «Фізичне виховання та спорт». 

Публікуємо статті, які висвітлюють питання:

– фізичного виховання різних груп населення;

– удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації;

– медико-біологічних аспектів фізичної культури та спорту;

– здоров’я людини, фізичної реабілітації та фізичної рекреації;

– біомеханічних та інформаційних засобів і технологій у фізичній культурі та спорті;

– управлінських, психолого-педагогічних, соціологічних та філософських аспектів фізичної культури та спорту;

– історичної складової розвитку фізичної культури та спорту.

Слобожанський науково-спортивний вісник – це:

– висококваліфікована редакційна колегія;

– розміщення у провідних наукометричних базах та репозитаріях (з-поміж яких DOAJ, CrossRef, J-Gate, Index Copernicus та інші);

– видається 6 разів на рік.

УВАГА!!! Прийом статей виключно до 20 жовтня 2020 року!

Контактна інформація:

Сайт журналу: http://journals.uran.ua/

Е-mail: slobozhanskyi.nsv@khdafk.com

тел. (095) 609-00-98 – помічник ректора з наукової роботи, к.фіз.вих., доц. Стадник Світлана Олександрівна