Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників Академії за новою програмою «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культури і спорту» з використанням технологій дистанційного навчання

     З метою підвищення рівня професійної майстерності та набуття нових сучасних ідей з 19 жовтня по 30 жовтня 2020 року в Харківській державній академії фізичної культури на факультеті магістатури, заочного навчання та підвищення кваліфікації проведено курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників Академії за новою програмою «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної  культури і спорту» з використанням технологій дистанційного навчання.

     Проректором з науково-педагогічної роботи, професором Галиною Путятіною та деканом факультету магістатури, заочного навчання та підвищення кваліфікації, професором Віктором Джимом розроблено тематику програми з урахуванням сучасних інноваційних підходів та методик у сфері фізичної культури і спорту. Слухачам  запропоновано такі лекції:

 • Сучасні аспекти підготовки спеціалістів у галузі фізичної культури та спорту (лекторд. фіз. вих., професор, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту Мулик В.В.);  
 • Основи інтерактивної теорії фізичної культури (лектор – д.пед. н., професор, професор кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії Сутула В.О.);
 • Інтерактивне навчання у сучасному освітньому процесі закладів вищої освіти (лектор – к. фіз. вих. н., професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Масляк І.П.);
 • Інформаційно-комунікаційні технології в дистанційному навчанні при формуванні професійних компетентностей у фахівців фізичної культури і спорту (лектори – к. фіз. вих. н., доцент кафедри інформатики та біомеханіки Філенко Л.В.;  к. фіз. вих. н., доцент кафедри інформатики та біомеханіки  Єгорова О.В.);  
 • Пізнання та інформаційне відродження Всесвіту (лектор – к. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри інформатики та біомеханіки  Ашанін В.С.);  
 • Проєктні технології в освіті, науці та соціальній діяльності (лектор – к. філос. наук, професор кафедри гуманітарних наук Семенова Ю.А.);  
 • Проблема реформи Олімпійського спорту в Україні (лектор – д. пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики спортивної підготовки Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту Приходько В.В.);
 •  Напрями вдосконалення якості наукових статей сфери фізичної культури і спорту    (лектор – д. пед. наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики спортивної підготовки Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту Приходько В.В.);
 • Сучасні аспекти біоенергетики м’язової діяльності (лектор – к. б. н., професор кафедри біологічних дисциплін Корсун С.М.);
 • Можливості нейропсихологічного підходу в підготовці спортсменів (лектор – к. псих. н., доцент, завідувач кафедри педагогіки та психології Гант О.Є.);
 • Раптова смерть у спорті. Причини захворювань у спортсменів та їх профілактика (лектор – к. фіз. вих. н. доцент, завідувач кафедри медичних дисциплін та охорони здоров’я Рубан Л.А.);  
 • Актуальні аспекти спортивного масажу  (лектор  –  к. пед. н., професор кафедри фізичної терапії Єфіменко П.Б.);
 • Взаємомасаж  та  самомасаж  при  спортивних  травмах  (лектор  –  к. пед. н., професор кафедри фізичної терапії Єфіменко П.Б.);
 • Мова в сучасному просторі: виклики й реалії та загальні мовні вимоги до змісту навчальних посібників та ділових паперів (лектор – д. філос. н., професор, завідувач кафедри української та іноземних мов Карпець Л.А.).

     За період проходження курсів слухачами оновлено та розширено знання, сформовано нові професійні компетентності в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності, мовленнєвій, комунікаційній та емоційно-етичній сферах; засвоєно інноваційні технології, форми, методи та засоби навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання; набуто досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, отримано цікавий досвід навчання. Загалом, запропонована програма підвищення кваліфікації для науково-педогічних працівників дозволила не тільки розширити кругозір з питань сучасних підходів до організації освітнього процесу в закладах вищої освіти, а й взяти участь в обговоренні проблем, що виникають у роботі зі здобувачами вищої освіти. Сподіваємося, що ці курси стануть традиційними для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти як з України, так і з-за кордону.