КОНКУРС на заміщення посад науково-педагогічних працівників від 11.09.2019 року

 

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 на заміщення посад науково-педагогічних працівників

 • 1 – Оголосити обрання за конкурсним відбором на заміщення нижче вказаних посад:

 

 • ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ магістратури, заочного навчання та підвищення кваліфікації; управління сферою професійного спорту та фізичного виховання; фізичної терапії та здоров'я людини; циклічних видів спорту.
 • ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ легкої атлетики.
 • ДОЦЕНТ КАФЕДРИ легкої атлетики; гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії; спортивних та рухливих ігор; менеджменту фізичної культури; інформатики та біомеханіки; медичних дисциплін та охорони здоров'я; важкої атлетики та силових видів спорту; біологічних дисциплін; одноборств; педагогіки та психології.
 • СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ інформатики і біомеханіки; біологічних дисциплін; водних видів спорту; зимових видів спорту, велоспорту та туризму.
 • ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ олімпійського та професійного спорту; водних видів спорту; зимових видів спорту, велоспорту та туризму; фізичної терапії.

 

 

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

 • Посада декана факультету: повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю факультету. Загальний стаж науково-педагогічної роботи має бути не менше 5 років, вільно володіти державною мовою.
 • Посада завідувача кафедри: повинен мати вчене звання професора та/або науковий ступінь доктора наук, як виняток, мають вчене звання доцента та/або науковий ступінь кандидата наук відповідно до профілю кафедри. Загальний стаж науково-педагогічної роботи має бути не менше 5 років, вільно володіти державною мовою.
 • Посада доцента: вчене звання доцента за профілем кафедри та/або науковий ступінь кандидата наук або доктора наук (за винятком, до участі у конкурсі допускаються особи за відсутності вченого звання доцента і наукового ступеня кандидата наук, але є авторами підручників, навчальних посібників та викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні), стаж роботи у ЗВО не менше 3 років, вільне володіння державною мовою.
 • Посада старшого викладача: науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання доцента(за винятком, до участі у конкурсі допускаються особи за відсутності вченого звання доцента і наукового ступеня кандидата наук, але є авторами підручників, навчальних посібників та викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні), стаж роботи у ЗВО не менше 2 років, вільне володіння державною мовою.
 • Посада викладача: науковий ступінь кандидата наук або закінчили аспірантуру, або мають освіту магістра. Стаж практичної роботи з профілю не менш як 2 роки і схильність до науково-педагогічної роботи.

Термін подачі заяв та документів: місяць із дня опублікування оголошення.

Прийом заяв закінчується 11.10.2019 р.

Довідка за адресою: 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99, каб. 222 (Вчений секретар – Карпець Л.А.)

Телефон для довідок: 705-20-95.                                                                  Наказ ХДАФК від 10.09.2019 р. № 201