ПІДТРИМКА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: МОН ТА РОБОЧА ГРУПА НАЦРАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ГОТУЮТЬ ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА

02 вересня 2021 року відбулась друга нарада оновленої робочої групи Національної ради України з питань розвитку науки і технологій щодо підготовки пропозицій задля створення системи стимулів для молодих вчених «Молодь».
Наразі робочою групою опрацьовується внесення таких змін:
• нове визначення терміна «молодий вчений»;
• запровадження критеріїв класифікації молодих вчених за етапами розвитку наукової кар’єри залежно від кількості років після отримання наукового ступеня;
• визначення напрямів державної підтримки наукової діяльності молодих вчених.
З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті МОН: https://mon.gov.ua/ua/news/pidtrimka-molodih-vchenih-mon-ta-robocha-grupa-nacradi-ukrayini-z-pitan-rozvitku-nauki-i-tehnologij-gotuyut-zmini-do-zakonodavstva