Секційні засідання XX Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи»

18 грудня 2020 року у Харківській державній академії фізичної культури  відбулися секційні засідання XX Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи».

Перша секція «Теорія та методика підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту» присвячена особливостям теорії та методики підготовки спортсменів олімпійських та неолімпійських видів спорту. Модераторами цієї секції виступили: ректор Харківської державної академії фізичної культури, доктор педагогічних наук, професор Ажиппо О.Ю., доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Мулик В.В. та кандидат наук з фізичного виховання та спорту Окунь Д.О.

У другій секції «Фізичне виховання» науковці розглядали основні питання щодо фізичного виховання в Україні та світі, модераторами якої були: проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат юридичних наук Корольова М.В., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор Масляк І.П. та кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Бала Т.М.

У третій секції «Фізичної терапії та здоров’я людини» досліджено окремі аспекти фізичної терапії та їх вплив на здоров’я людини та інші актуальні проблеми у цій галузі. Модератори цієї секції: проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Путятіна Г.М., доктор медичних наук, професор Пустовойт Б.А. та кандидат наук з фізичного виховання та спорту Гончаров О.Г. 

На четвертій секції «Психолого-педагогічні, організаційно-управлінські, соціально-економічні та філософські аспекти сучасного спорту» розглядалися такі питання, як проблеми застосування законодавства у сфері фізичної культури та спорту, освітній потенціал цінностей спортивної діяльності, опитування студентів щодо їх ставлення до онлайн-навчання під час пандемії тощо. Модераторами у цій секції були: помічник ректора з наукової роботи, кандидат наук з фізичного виховання та спорту Стадник С.О., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Бондар А.С. та викладач Гончаренко В.В. 

Завдяки дослідженням актуальних питань науковців здійснено істотний вклад у розвиток спортивної науки та виокремлено основні шляхи подолання різних проблем у цій галузі.