Спортивні змагання студентської молоді Харківщини!

За дорученням Виконавчого комітету Відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська спілка України» в Харківській області створена Робоча група з підготовки проекту обласних спортивних змагань студентської молоді Харківщини. Мета цього проекту об’єднати зусилля усіх учасників спортивного та виховного процесу за для розвитку студентського спорту на Харківщині.
Сьогодні 25 травня в залі засідань Харківської державної академії фізичної культури відбулось засідання Робочої групи де були розглянуті ключеві питання організації та проведення наступної Спартакіади серед студентів 2018-2019 навчального року.
Положення про спортивні змагання повинні ґрунтуватися на традиціях розвитку студентського спорту в Харківській області, успіхах спортсменів на Всеукраїнських та Всесвітніх Універсіадах, можливостях матеріального та технічного забезпечення кожного навчального закладу.
Від якісного проведення змагань, кваліфікованого суддівства залежить пряма зацікавленість студентів займатися тим чи іншим видом спорту.
Керуючись календарем фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України та спортивними заходами Спортивної студентської спілки України при складанні регламенту обласних змагань серед студентів, фахівці Робочої групи, які мають певний досвід з підготовки та проведення студентських змагань різного рівню враховували види спорту що є відбірковими до Всеукраїнської Універсіади та пропонують залишити традиційно успішні види спорту що притаманні спортсменам Харківщини.
За рішенням Робочої групи з підготовки проекту, опрацьований Регламент змагань буде розглянутий на засіданні оргкомітету з проведення обласних змагань серед студентів «Спорт протягом життя» з об’єктивним та критичним аналізом щодо кількості та стану розвитку видів спорту серед студентів Харківської області.
Залишається незмінною головне завдання обласних багатоступеневих змагань серед студентів це проведення I етапу – масових змагань з видів спорту у навчальних групах, на факультетах, курсах, у студентських гуртожитках, оздоровчо-спортивних таборах, спортивних секціях, оздоровчих групах та інших обєднаннях ЗВО і тривають протягом навчального року.
Спортивна студентська спілка дотримується гасла «Від обласних студентських змагань до Всесвітньої Універсіади».