ВЧЕНА РАДА ХДАФК засідання відбудеться 29 січня 2017 року

 
 
ВЧЕНА РАДА ХДАФК
засідання відбудеться
                        29 січня 2019 року                                                    11.50  конференц-зал
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.    Обрання науково-педагогічних працівників ХДАФК на посади за конкурсом.
    Доп. Карпець Л.А.
2.    Затвердження відповідального секретаря приймальної комісії.  
                                                                                                              Доп. Шестерова Л.Є.
3.    Затвердження фінансової звітності академії за 2017 рік.
                                                                                                              Доп. Охримчук Н.С.
4.    Аналіз складання зимової екзаменаційної сесії на факультетах академії денної форми навчання.
                                                                                                              Доп. Шестерова Л.Є.
5.    Про організацію та результати проходження педагогічної практики.
                                                                                                              Доп. Масляк І.П.
6.    Звіт з науково-дослідної роботи академії за 2017 рік.
                                                                                                              Доп. Ткачов С.І.
7.    Про підсумки складання державних іспитів студентів магістратури.
                                                                                                              Доп. Джим В.Ю.
8.    Різне.