Відкрите засідання кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії із залученням стейкхолдерів

31 травня 2021 року відбулося відкрите засідання кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії із залученням стейкхолдерів. Темою засідання було обговорення відповідності освітньо-професійної програми “Фітнес та рекреація” стандарту вищої освіти за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт” галузь знань 01 “Освіта/Педагогіка” для другого (магістерського) рівня вищої освіти.