Відкрите засідання кафедри олімпійського і професійного спорту із залученням стейкхолдерів, провідних фахівців спортивно-педагогічних кафедр та здобувачів ХДАФК

31 травня 2021 року відбулося відкрите засідання кафедри олімпійського і професійного спорту із залученням стейкхолдерів, провідних фахівців спортивно-педагогічних кафедр та здобувачів ХДАФК. Темою засідання було обговорення затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 01 Освіта/Педагогіка та розгляд пропозицій і рекомендацій щодо оновлення освітньо-професійної програми «Тренувальна діяльність в обраному виді спорту».