Відвідування студентами Історичного музею

Студенти II курсу Академії відвідали Харківський історичний музей ім. М.Ф. Сумцова - один із найбільших музеїв України, провідний культурний центр Слобожанщини, де духовно збагатилися і почерпнули нові знання з історії та культури краю.