XX Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи»

17 грудня 2020 року у Харківській державній академії фізичної культури розпочала роботу XX Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи», головною метою проведення якої є теоретичне узагальнення наукових досліджень у сфері фізичної культури та спорту, розробка нових практичних рекомендацій у цій сфері.

Загалом у роботі конференції взяли участь 223 учасники, з яких 16 докторів наук, 98 кандидатів наук, 26 аспірантів, 26 здобувачів вищої освіти та інші.

За традицією на урочистому відкритті вступне слово надано ректору Харківської державної академії фізичної культури Ажиппо Олександру Юрійовичу, який привітав усіх науковців та побажав їм нових ідей, невичерпної енергії та нових наукових здобутків.

Робота конференції здійснювалася за чотирма секціями: теорія та методика підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту; фізичне виховання; фізична терапія та здоров’я людини; психолого-педагогічні, організаційно-управлінські, соціально-економічні та філософські аспекти сучасного спорту.

На пленарному засіданні виступили: доктор наук з фізичного виховання, професор Національного університету фізичного виховання і спорту Дутчак М.В., доктор наук з фізичного виховання, професор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Бріскін Ю. А., доктор педагогічних наук, професор Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту Приходько В.В., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Інституту здоров’я і фізичної культури Вищої школи економіки в Бидгощі Скалій О.В., доктор педагогічних наук, професор Запорізького національного університету Сватьєв А.В.

Участь у конференції взяли науково-педагогічні працівники з різних закладів вищої освіти України, зокрема зі Львова, Хмельницького, Івано-Франківська, Луцька, Києва, Дніпра, Миколаєва, Кропивницького, Полтави та  інших міст. Також активну участь у роботі конференції взяли практичні фахівці, зокрема тренери та організаційно-управлінські працівники Федерації сучасного п’ятиборства (місто Дармштадт, Німеччина), всеукраїнських та обласних федерацій з видів спорту, лікарі фізкультурних диспансерів та вчителі фізичної культури.

Редакційною колегією прорецензовані тези наукових доповідей та рекомендовані до друку статті у фаховому науково-теоретичному журналі «Слобожанський науково-спортивний вісник».

 На електронну адресу Академії з нагоди проведення XX Міжнародної науково-практичної конференції надійшли подяки-привітання від ректора Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту Віктора Савченко, заступника голови Харківської обласної державної адміністрації Євгенія Грицькова, міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, ректора Національного університету імені Юрія Кондратюка Володимира Онищенка, ректора Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, професора, голови спортивної студентської спілки України у Вінницькій області Наталії Лазаренко.