З 1 СІЧНЯ 2022 РОКУ ЗБІЛЬШЕНО РОЗМІР АКАДЕМІЧНИХ ТА ІМЕННИХ СТИПЕНДІЙ – ПОСТАНОВА КМУ

З 1 січня 2022 року академічні та іменні стипендії здобувачів вищої освіти збільшуються в понад 1,5 рази ( відповідно до постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 та від 28 грудня 2016 р. № 1047).

Наразі кількість отримувачів академічної стипендії в закладах вищої освіти становитиме 35-40% фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на одному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю.

Також, Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт постанови (https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2021/08/31/Pr.post.KMU.Pro.hurtozh.dlya.ZVO.2022-2026.rar) КМУ «Про затвердження Державної цільової соціальної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання здобувачів освіти закладів вищої освіти на 2022-2026 роки».

Отримати детальну інформацію за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/news/z-1-sichnya-2022-roku-zbilsheno-rozmir-akademichnih-ta-imennih-stipendij-postanova-kmu