Засідання Вченої ради 23 червня 2021 року

23 червня 2021 року в Харківській державній академії фізичної культури відбулося підсумкове засідання Вченої ради, яке розпочалося з традиційного вступного слова ректора Олександра Ажиппо, який зазначив, що зараз в Академії пріоритетним напрямом є профорієнтаційна робота, яка спрямована на допомогу вступникам у виборі профілю навчання та сфери майбутньої професійної діяльності.

Відповідно до порядку денного першим розглянуто питання щодо обрання науково-педагогічних працівників ХДАФК на посади за конкурсом. Після цього, члени Вченої ради заслухали доповіді доцента кафедри атлетизму та силових видів спорту Віктора Джима «Про підсумки державної атестації бакалаврів V курсу заочної форми здобуття освіти» та завідувача кафедри біологічних дисциплін Ірини Шапошнікової «Про підсумки атестації аспірантів за 2020/2021 н.р.». Про підсумки випускної атестації на факультетах Академії доповіли голови комісій.

Про роботу науково-методичної ради Академії доповіли проректори з науково-педагогічної роботи Марина Корольова та Галина Путятіна, які
зазначили, що завдяки діяльності науково-методичної ради відбувається реалізація політики Академії у сфері забезпечення якості освітньої діяльності та узагальнення досвіду організації навчально-методичної роботи
факультетів і кафедр Академії, надання допомоги для активізаціїзастосування в освітньому процесі інноваційних, сучасних методів навчання.

Наприкінці засідання розглянуто питання щодо звіту та аналізу рішень Вченої ради Академії за друге півріччя, доповідач професор кафедри української та іноземних мов Любов Карпець.