Засідання Вченої ради 26 квітня 2021 року

 

 

26 квітня 2021 року в Харківській державній академії фізичної культури відбулося чергове засідання Вченої ради, яке розпочалося з традиційного вступного слова ректора Олександра Ажиппо, який наголосив на дотриманні усіх карантинних вимог та побажав учасникам засідання міцного здоров’я, а також зауважив, що наразі навчання відбувається у дистанційному режимі, в Академії проводяться усі необхідні планові ремонтно-реставраційні роботи. 

Відповідно до порядку денного, розглянуто питання щодо присвоєння вченого звання науково-педагогічному працівнику ХДАФК. Після цього виступив завідувач кафедри фізичної терапії Борис Пустовойт, який розповів про організацію роботи кафедри фізичної терапії з клінічними базами міста Харкова.

 Про організацію виховної роботи в Академії доповіла Тетяна Бала, яка зауважила, що виховна робота є одним із пріоритетних напрямів роботи зі студентством, яка здійснюється завдяки комплексному підходу та залученню до цієї роботи всього професорсько-викладацького складу, адміністрації та органів студентського самоврядування Академії. Гармонійне поєднання як професійної підготовки майбутніх спеціалістів, так і сприяння їх всебічному вихованню особистості є важливим аспектом навчальної діяльності.

Також члени Вченої ради заслухали доповідь завідувача кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії Петра Кизіма «Про виховну та спортивно-масову роботу на кафедрі гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії», який зазначив, що протягом звітного періоду студенти та викладачі кафедри брали активну участь у виховній роботі, відвідували різні спортивно-масові заходи, чим сприяли підвищенню власного культурного та професійного рівня.