Затверджено методичні рекомендації професійного розвитку науково-педагогічних працівників

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників передбачає безперервний процес набуття нових та вдосконалення раніше набутих професійних та загальних компетентностей, необхідних для професійної діяльності.

Міністерство освіти і науки України затвердило методичні рекомендації професійного розвитку науково-педагогічних працівників у Наказі № 1341 від 30 жовтня 2020 року.

Законодавством встановлено вимоги щодо періодичності та обсягів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, які здійснюють свою професійну діяльність на різних рівнях освіти.