Оголошення на заміщення посад від 07.07.2022

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 на заміщення посад науково-педагогічних працівників

 

  Оголосити обрання конкурсним відбором нижче вказаних посад:

ЗАВІДУВАЧІ КАФЕДР водних видів спорту; зимових видів спорту, велоспорту та туризму; легкої атлетики; гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії; спортивних та рухливих ігор; футболу та хокею; одноборств; атлетизму та силових видів спорту; біологічних дисциплін; медичних дисциплін та охорони здоров’я; української та іноземних мов; інформатики та біомеханіки; гуманітарних наук; теорії та методики фізичного виховання; менеджменту фізичної культури; олімпійського та професійного спорту.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вчене звання професора та/або науковий ступінь доктора наук, як виняток, вчене звання доцента та/або науковий ступінь кандидата наук відповідно до профілю кафедри. Загальний стаж науково-педагогічної роботи має бути не менше 5 років, вільне володіння державною мовою. 

Претендент на посаду науково-педагогічного працівника подає до відділу кадрів Академії такі документи: заяву про участь у конкурсі; список наукових праць (для претендента, який обирається вперше – повний, для претендента, який обирається на черговий строк – наукові праці, видані за попередній строк контракту); матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи).Також передбачається подання додаткових документів: особовий листок з обліку кадрів; копії дипломів про повну вищу освіту та науковий ступінь, атестатів доцента, професора.

Заяви для участі в конкурсі приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення, тобто з 7 липня по 7 серпня 2022 року за адресою: м. Харків, вул. Переможна, 21, к. 101. 

Довідки за телефонами: 0958277500; 0662204608. 

(Вчений секретар – Любов Карпець) Телефон для довідок: 0958277500.

Наказ ХДАФК від 30.06. 2022 р. № 107