Оголошення

УВАГА!!!

 

 

Вступники, які не отримали рекомендацію на зарахування за державним замовленням (бюджет) для вступу на ступень бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та бажають навчатися за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт), вам будуть надані рекомендації на вступ 9 серпня 2021 року. Рекомендації будуть опубліковані на сайті Академії в розділі «Вступнику».

Прийом оригіналів документів від вступників, яким рекомендовано навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт), буде відбуватися з 9 по 30 серпня 2021 року. Наказ щодо зарахування даної категорії вступників буде формуватися по мірі подання оригіналів документів, але не пізніше 30 серпня 2021 року.

Оформлення договору «Про навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб» (контракт) буде відбуватися після видання Наказу про зарахування продовж 14 діб з 10 серпня 2021 року в кабінеті 102.

Вступники, які будуть рекомендовані на Контракт, але мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення, повинні до 18 серпня 2021 року подати до Приймальної комісії копії документів, що підтверджують це право.

 

 

Приймальна комісія ХДАФК