Освітньо-наукова програма «Фізична культура і спорт» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт