Освітньо-наукова програма «Фізична культура і спорт» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 014.11 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА)