ПРОЄКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ СТОРІН (СТЕЙКХОЛДЕРІВ)