Розташування: 61099, Харків, вул. Клочківська 99, 2 поверх, каб.223
Контактний телефон:
Е-mail: vzyaos@khdafk.com

Мета: забезпечення функціонування якості освіти; підвищення конкурентоспроможності випускників на основі сформованих загальних і фахових компетентностей, отримання програмних результатів навчання відповідно до нормативних вимог, соціальних та особистих очікувань, удосконалення форм і методів управління якістю освіти в Академії.

Завдання Відділу із забезпечення якості вищої освіти та працевлаштування здобувачів освіти:

 1. Моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
 2. Моніторингова оцінка якості знань і рівня задоволеності освітнім середовищем здобувачів вищої освіти.
 3. Моніторингова оцінка рівня задоволеності освітнім середовищем науково-педагогічних працівників Академії.
 4. Моніторинг якості кадрового складу.
 5. Консолідація зусиль кафедр і структурних підрозділів в політиці забезпечення якості освіти в Академії.
 6. Взаємодія з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, Державною службою якості освіти України та міжнародними агентствами з акредитації.
 7. Сприяння працевлаштуванню студентів та випускників Академії, а також проведення постійного аналізу попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює Академія.
 8. Забезпечення співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними працедавцями для студентів і випускників Академії.
 9. Інформування студентів і випускників Академії про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їхній фаховій підготовці (спеціальності) через офіційний сайт; здійснення моніторингу працевлаштування випускників.
 10. Загальна організація всіх видів практик відповідно до освітнього процесу Академії, освітніх програм, навчальних планів та чинних положень.
 11. Облік та контроль за проведенням різних видів практики здобувачів вищої освіти.

Склад відділу:

IMG_7642

Аносова Олена Сергіївна

 Начальник відділу забезпечення якості освіти та працевлаштування здобувачів вищої освіти

фото на сайт_2021_Басенко

Басенко Олена Вікторівна

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту
Фахівець І категорії відділу якості освіти та працевлаштування здобувачів вищої освіти
Моніторинг та сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти, співпраця зі службами зайнятості та потенційними роботодавцями, інформування студентів про профільні заходи, нормативно-правові акти, актуальні вакансії.

1111111111111

Пятисоцька Світлана Сергіївна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
Моніторинг якості освіти (робота з освітніми програмами)
kameliya25@ukr.net

Филенко

Філенко Людмила Василівна

кандидат наук з фізичного виховання, доцент.
Фахівець з моніторингу якості освіти:
опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, випускників навчального закладу, стейкхолдерів щодо якості освіти;
аналітичний огляд, статистична обробка, узагальнення та оприлюднення результатів опитування думок респондентів;
надання рекомендацій щодо внесення змін у навчальний процес з метою підвищення якості освіти на основі отриманих результатів моніторингу.
e-mail: filenkolv@ukr.net

Нормативні документи: Положення про Відділ (завантаження положення в PDF)

План роботи відділу забезпечення якості освіти на 2020-2021

Корисні посилання:

 1. Національне агентство із забезпечення якості освіти https://naqa.gov.ua
 2. Міністерство освіти і науки України mon.gov.ua
 3. Український центр оцінювання якості освіти http://testportal.gov.ua
 4. Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 5. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти  https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
 6. Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Рекомендації-НАЗЯВО-стосовно-внутрішнього-забезпечення-якості.pdf
 1. Національна рамка кваліфікації  https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy
 2. Рамки кваліфікації у Європейському просторі (завантаження у PDF)

Заходи Відділу

Працевлаштування:

В Академії активно проводиться робота зі студентами, випускниками, яка спрямована на створення необхідних умов для ефективної реалізації їхнього права на працю та забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Діяльність фахівців із працевлаштування спрямована не тільки на інформування студентів та випускників про наявні актуальні вакансії, а й на забезпечення їх необхідною консультаційною підтримкою на шляху від обрання вакансії до офіційного працевлаштування, з урахуванням сучасних тенденцій ринку праці.

Основними завданнями такої діяльності є:

 • Проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює заклад вищої освіти.
 • Налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів.
 • Інформування випускників і студентів вищого навчального закладу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності).
 • Сприяння працевлаштуванню студентів та випускників вищого навчального закладу.
 • Організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.

Для створення сприятливих умов для працевлаштування студентів та випускників, фахівці виконують такі функції:

 • співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій;
 • надання інформації студентам та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки;
 • організація зустрічі роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, заходи щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (семінари-практикуми, ярмарки вакансій, круглі столи тощо);
 • співпраця з департаментами та відділами освіти агенціями з питань працевлаштування студентів та випускників;
 • створення баз даних про студентів і випускників, що звернулися до підрозділу щодо працевлаштування, та накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників.