Шапошнікова

Шапошнікова Ірина Іванівна

Завідувач кафедри біологічних дисциплін, ДОЦЕНТ

Освіта:

Харківський державний університет ім. О.М.Горького, 1992 р., спеціальність – «Біологія»; кваліфікація – викладач біології та хімії (ЦВ № 678583) від 24.06.1992 р.

Науковий ступінь: 

Кандидат педагогічних наук (ДК № 062020) від 6.10.2010 р. зі спеціальності – 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти; тема дисертації – «Персоналізація процесу навчання майбутніх фахівців з фізичної культури».

Вчене звання:

Доцент кафедри спортивної медицини та фізичної реабілітації (12 ДЦ
№ 025112) від 14.04.2011.

Посада:

Завідувач кафедри біологічних дисциплін.

Досвід професійної діяльності:

Шапошнікова І.І працює викладачем в ХДАФК з 1995 року. За успіхи у викладацькій діяльності була переможцем конкурсу в номінаціях «Перспектива року», «Людина року» Харківської державної академії фізичної культури, нагороджена грамотами Міністерство освіти і науки України та Харківської обласної державної адміністрації.

Наукові інтереси:

Керівник ініціативної наукової теми кафедри «Біологічні основи (анатомо-морфологічні, біохімічні та фізіологічні) оптимізації тренувального процесу у спортсменів різних видів спорту та при заняттях фізичною культурою».

Основні наукові праці за останні 5 років:

 1. 1. Special Aspects Of Preparation Of Student`s Teams For Competitions In Rugby. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9 (4), p – 1402 – 1413.
  Іnfluence of peripheral vision indicators on the efficiency of 15-year-old basketball players’ game actions. Sport science international scientific journal of kinesiology vol. 11, issue 1 june 2018 – p.75 – 82.
  3. Personalization of the learning As A Means of formational Competence of Future Specialists in Physical Therapy. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. № 10 (1), 2019,  p – 86 – 93.
 2. 4. Психічне здоров’я та професіоналізм особистості: соціальний напрямок у практиці арт-терапії Український психолого-педагогічний науковий збірник. Науковий журнал.- 2015. – № 6 (06) грудень.- С. 77 – 82
 3. 5.Этнические аспекты ответственности личности профессионала в контексте проблемы инноваций в рекреации. Науковий журнал. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. № 1 (2016 р.). – С. 49 – 54.
 4. 6. До проблеми оптимізації навчального процесу з дисциплін медико-біологічного циклу в внз фізичної культури. Materialy XII mezinarodni vedecko – prakticka konference « Veda a vznik – 2016», (22 – 30 prosincu 2016 roku) – Dil 5. Pedagogicke vedy. Hudba a zivot: – Praha, 2016. – Р. 45 – 48.
 5. 7. Сучасні вимоги щодо професійної підготовки вчителів фізичної культури Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 55 (108), С. 390-396.
 6. 8. Инновационные тенденции в рекреции: аспекты психоанализа и ресурсы искусства.Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. – Харків : ХДАФК, 2017. – № 1 (57). – С. 49 – 55.
 7. Innovative trends in recreation: aspects of psychoanalysis and art resources. Slobozhanskyi herald of science and sport : [scientific and theoretical journal]. – Kharkiv : KSAPC, 2017. – № 1 (57). – р. 30 – 34 р.
 8. 10. К проблеме нравственного воспитания студентов: аспекты гуманизации высшего образования. MaterialyXIIIMezinarodni vedecko – prakticka konference «Vedecke pokrok na prelomu tysyachaletyich ved – 2017», 22 – 30 kvetna 2017 г.,Volume 9 : Philosophy . Telesne kultury a sport . Hudba a zivot . Psychologie a sociologie . History . Politika . Praha. Publishing House «Education and Science» – S. 17 – 20.
 9. 11. К проблеме личностных особенностей студентов в контексте юношеского возраста. Материали за XIII международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука – 2017», 15 – 22 май 2017 г., Volume 6 : Педагогически науки. Психология и социология. София .«Бял ГРАД-БГ» – С. 104 – 108.
 10. 12. Психокоррекционные ресурсы актуализации гуманизации у студентов: спорт и сфера искусства. Слобожанський науково-спортивний вісник : наук.-теорет. журн. – ХДАФК, 2017– м. Харків – № 3 (59). – С. 49 – 55.
 11. 13. Psychocorrectional resources of the actualization of humanization in students: sports and the arts. Slobozhanskyi herald of science and sport : [scientific and theoretical journal]. – Kharkiv : KSAPC, 2017. – № 3 (59). – р. 47 – 52 р.
 12. 14. Исследование адаптационных возможностей функционального состояния организма баскетболистов к физическим нагрузкам в ходе микроцикла подготовительного периода тренировки.Слобожанський науково-спортивний вісник : [науково-теоретичний журнал] : ХДАФК, 2018. -– м. Харків № 3 (65), С. 22 – 26.
 13. 15. Study of the adaptive capabilities of the functional state of the basketball players’ organism to physical loads during the microcycle of the preparatory training period. Slobozhanskyi herald of science and sport: [scientific and theoretical journal]. Kharkiv: KSAPC, 2018, № 3, р.16 – 19. 16. Special Aspects Of Preparation Of Student`s Teams For Competitions In Rugby. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9 (4), p – 1402 – 1413.
 14. 17. Іnfluence of peripheral vision indicators on the efficiency of 15-year-old basketball players’ game actions. Sport science international scientific journal of kinesiology vol. 11, issue 1. june 2018 p.75 – 82.
 15. 18. Personalization of the learning As A Means of formational Competence of Future Specialists in Physical Therapy. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. № 10 (1), 2019 p. – 86 – 93.
 16. 19. Щодо освітніх реалій сьогодення. Abstracts of VII international scientific and practical conference «Science, society, education: topical issues and development prospects». (June 7-9, 2020. Kharkiv). P 586 – 589.
 17. 20. Дослідження адаптаційних можливостей функціонального стану велосипедистів до фізичних навантажень швидкісно-силової спрямованості у базовому мікроциклу підготовчого періоду. Abstracts of X international scientific and practical conference «Dynamics of the development of world science» (June 10-12, 2020. Vancouver). P 505 – 510. 21. Критерії показників швидкості рухів у дівчат, які займаються академічним веслуванням. Слобожанський науково-спортивний вісник : [науково-теоретичний журнал] – Харків : ХДАФК, – № 3 (77), С. 30-35. 22. Determination of indicators of female athletes’ speedmovement engaging in rowing Slobozhanskyiherald of science and sport: [scientific and theoretical journal]. Kharkiv: KSAPC, 2020, vol. 8, № 3, P.53-63.

Підвищення кваліфікації:

 1. Курси підвищення кваліфікації «Забезпечення якості вищої освіти у сфері фізичної культур і спорту» – 30 годин (19 жовтня – 30 жовтня 2020). ХДАФК.
 2. Участь у ХVII Міжнародній школі-семінарі «Сучасні педагогічні технології в освіті» – 15 годин (29 – 31 січня 2020 р., м. Харків).
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Дистанційні засоби навчання на прикладі платформ ZOOM  та MOODLE» – 45 годин (15-22 лютого 2021 р. Люблін, Польща).

Інші НПП