Алексeнко_Я.В.

Алексєнко Яна Валеріївна

старший викладач кафедри інформатики та біомеханіки

Освіта: Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, спеціальність «Менеджмент організацій» (ХА № 25896229 від 28 грудня 2004р.)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; спеціальність «Інформатика» (12 ДСК №285970 30 квітня 2015 р.)

Досвід професійної діяльності: понад 10 років.

Наукові інтереси: комп’ютерна техніка, спортивна метрологія, інформатика, комп’ютерна графіка, кіберспорт.

Основні наукові праці: загальна кількість випущених наукових робіт понад 15, з них: навчальні посібники – 3, методичні рекомендації – 4, авторські свідоцтва – 3. Публікації, що є актуальними на даний час:

 1. Volodymyr Ashanin, Valery Druz, Svetlana Pyatisotskaya, Yana Zhernovnikova, Irina Aleksieieva, Yana Aleksenko, Andrii Yefremenko, Olga Pilipko (2018), «Methods for determining the biological age of different children», Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18(Supplement issue 4), Art 270, pp. 1845 – 1849, 201 (Scopus).
 2. Бойченко, Н. В., Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. (2016), Оптимізація навчальної роботи студентів спеціалізації «Фізичне виховання та спорт» за допомогою спеціально розробленого дистанційного курсу «Спортивна метрологія»», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Серія №15, Випуск 7(77)16, С. 12-15. 2) (Фахове видання).
 3. Басенко О. В., Алексєнко Я. В. (2016), Вдосконалення управління психологічною підготовкою спортсменів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (на прикладі екстремальних видів спорту), Матеріали XII міжнародної наукової конференції «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті», ЛДУФК, Львів, С. 73-75.
 4. Тропин Ю. Н., Романенко В. В., Голоха В. Л., Алексеева И. А., Алексенко Я. В. (2018), «Особенности проявления сенсомоторных реакций студентами ХГАФК», Слобожанський науково-спортивний вісник № 3 (65), 2018, С. 57-62 (Фахове видання).
 5. Алексєєва І. А. Алексєнко Я. В. (2019), «Актуальні проблеми підготовки фахівців з кіберспорту», Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту: збірник наукових праць ХДАФК, Харків, Випуск 3, С. 16-18, 2019.
 6. Ашанін В. С., Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. «Комп’ютерна техніка та математичні методи в спорті» – Харків: ХДАФК, 2013. – 112 с. (навчальний посібник).
 7. Ашанін В.С., Алексєнко Я.В., Філенко Л.В. «Комп’ютерна графіка»– Харків: ХДАФК, 2016. –32 с. (методичні рекомендації).
 8. Пятисоцька С. С., Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. Методичні рекомендації для проведення розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті» – Харків: ХДАФК, 2016. – 76 с.
 9. Басенко О. В., Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. «Теоретичні основи застосування комп’ютерних технологій у метрологічному контролі в фізичному вихованні та спорті»– Харків: ХДАФК, 2017. – 112 с. (навчальний посібник).
 10. Пятисоцька С.С., Алексєєва І.А., Алексєнко Я.В. «Основи інформатики та комп’ютерної техніки» – Харків: ХДАФК, 2018. – 120 с. (навчальний посібник).
 11. Алексєєва І.А., Алексєнко Я.В. «Комп’ютерний практикум»– Харків: ХДАФК, 2019. –92 с. (методичні рекомендації).

Підвищення кваліфікації: Центр післядипломної освіти Харківського національного університету радіоелектроніки, програма «Використання систем управління навчанням Moodle в освітньому процесі для закладів вищої освіти» («Using the Moodle Learning Management System in the Educational Process for Higher Education Institutions») з 10.03.2020 по 25.04.2020 обсягом 150 годин. Свідотство про підвищення кваліфікації № АА 02071197/000029-20 від 25.04.2020.

Other Members