Алексеeва_I.А.

Алексєєва Ірина Анатоліївна

старший викладач кафедри інформатики та біомеханіки

Освіта: Харківський автомобільно-дорожній інститут, 1984 р., спеціальність «Економіка та організація автомобільного транспорту»; кваліфікація – інженер-економіст (КВ № 768070 від 15 червня 1984р)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; спеціальність «Інформатика» (С16 № 020276 від 30 травня 2016 р.)

Досвід професійної діяльності: понад 12 років.

Наукові інтереси: комп’ютерна техніка, спортивна метрологія, інформатика, кіберспорт.

Основні наукові праці: загальна кількість випущених наукових робіт понад 15, з них: навчальних посібника затверджених Вченою радою академії – 4, методичні рекомендації затверджені Вченою радою академії – 2, авторські свідоцтва – 3. Публікації, що є актуальними на даний час:

 1. Volodymyr Ashanin, Valery Druz, Svetlana Pyatisotskaya, Yana Zhernovnikova, Irina Aleksieieva, Yana Aleksenko, Andrii Yefremenko, Olga Pilipko (2018), «Methods for determining the biological age of different children», Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18(Supplement issue 4), Art 270, pp. 1845 – 1849, 201 (Scopus).
 2. Бойченко, Н. В., Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. (2016), Оптимізація навчальної роботи студентів спеціалізації «Фізичне виховання та спорт» за допомогою спеціально розробленого дистанційного курсу «Спортивна метрологія»», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Серія №15, Випуск 7(77)16, С. 12-15. 2) (Фахове видання).
 3. Церковная Е. В., Барыбина Л. Н., Егорова Е. В., Алексеева И. А. (2018), «Исследование мотивационных приоритетов и самооценки состояния здоровья студентов технического университета», Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Серія №15, Випуск 4(98)18, С. 178-185. 3) (Фахове видання).
 4. Алексєєва І. А., Бойченко Н.В., Алексєнко Я. В. Исследование мотивационных приоритетов и самооценки состояния здоровья студентов технического университета Науково-педагогічні проблеми фізичної культури Науковий часопис НПУ М. П. Драгоманова., Серія №15, Випуск 4(98)18, С. 178-185. (Фахове видання).
 5. Тропин Ю. Н., Романенко В. В., Голоха В. Л., Алексеева И. А., Алексенко Я. В. (2018), «Особенности проявления сенсомоторных реакций студентами ХГАФК», Слобожанський науково-спортивний вісник № 3 (65), 2018, С. 57-62 (Фахове видання).
 6. Ашанін В. С., Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. Навчальний посібник з комп’ютерної техніки та математичних методів в спорті (лабораторний практикум) – Харків: ХДАФК, 2013. – 112 с.
 7. Алексєєв А. Ф., Алексєєва І. А. Навчально-методичний посібник з дзюдо для тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів – Харків:  ХДАФК, 2016. –126 с.
 8. Басенко О. В., Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. Теоретичні основи застосування комп’ютерних технологій у метрологічному контролі в фізичному вихованні та спорті: [навчальний посібник] – Харків: ХДАФК, 2017. – 112 с.
 9. Пятисоцька С. С., Алексєєва І. А., Алексєнко Я. В. Методичні рекомендації для проведення розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті» – Харків: ХДАФК, 2016. – 76 с.
 10. Пятисоцька С.С., Алексєєва І.А., Алексєнко Я.В. Навчальний посібник «Основи інформатики та комп’ютерної техніки» – Харків: ХДАФК, 2018.
 11. Алексєєва І.А., Алексєнко Я.В. Методичні рекомендації: «Комп’ютерний практикум»– Харків: ХДАФК, 2019. –92 с.

Підвищення кваліфікації: Центр післядипломної освіти Харківського національного університету радіоелектроніки, програма «Використання систем управління навчанням Moodle в освітньому процесі для закладів вищої освіти» («Using the Moodle Learning Management System in the Educational Process for Higher Education Institutions») з 10.03.2020 по 25.04.2020 обсягом 150 годин. Свідотство про підвищення кваліфікації № АА 02071197/000028-20 від 25.04.2020.

Інші НПП