артемьев

Артем’єва Галина Павлівна

доцент кафедри.Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

Освіта: вища (у 1990 році закінчила ДГІФКіС за спеціальністю «Фізична культура і спорт; кваліфікація – викладач фізичної культури та ХНУВД у 2017 році за спеціальністю «Правоохоронна діяльність; кваліфікація – юрист).

Досвід професійної діяльності: Гарант ОПП «Фітнес та рекреація», заслужений тренер України з акробатичного рок-н-ролу, майстер спорту СРСР зі спортивної гімнастики. Має Подяку від Харківського міського голови.

Понад 18 років тренерської роботи та суддівства змагань (суддя національної категорії) у федерації акробатичного рок-н-ролу (ФАРРУ), та 15 років як науково-педагогічний працівник ХДАФК.

Наукові інтереси: секретар спеціалізованої вченої ради К 64.862.01 ХДАФК. Здійснює керівництво 2 здобувачів звання доктора філософії за спеціальністю 017 «Фiзична культура i спорт»: 2-го року навчання (Полуляхов С.О.) та 3-го року навчання (Паньшина А.Д.). Проводить наукові дослідження, пов’язані з організацією процесу спортивного тренування у гімнастичних та танцювальних видах спорту зі спортсменами різної кваліфікації, та організацією оздоровчого процесу з різними верстами населення у фітнесі.

У 2015 році підготувала студентку, яка посіла 2-ге місце на Науковій студентській конференції ХДАФК та у 2016 році підготувала двох студентів, які посіли 1-ше і 2-ге місце на Науковій студентській конференції ХДАФК. Підготувала призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» Цуканову А. М., диплом ІІІ ступеня, 2018 рік. Медвєдєва Є.Д, диплом ІІІ ступеня, 2020 рік.

У 2008 році захистила дисертацію за темою «Критерии отбора и прогнозирование спортивного совершенствования в акробатическом рок-н-ролле» зі спеціальності 24.00.01 – Олімпійський та професійний спорт.

Брала участь в атестації 7-ми наукових працівників як офіційний опонент кандидатських дисертацій.

Підготовлено 5 навчальних посібників.

Основні наукові праці: загальна кількість (75). У тому числі 4 праці, що індексуються у базі Web of Science. Основні за напрямками досліджень:

 1. Монографія. Проблема адаптации в структуре научных исследований системы олимпийского образования. Харьков. ХГАФК, 2014. 114 с.
 2. Друзь В.А., Ермаков С.С., Артемьева Г.П., Пугач Я.И., Мушкета Р Факторы индивидуализации физического воспитания студентов на современном этапе его реализации // Физическое воспитание студентов: Зборник научных статей под. ред. проф. Ермакова С.С. Харьков: ХНПУ, №1.С 10-16.(WebofScience).ISSN 2323-2125 Russianed. Online
 3. Луценко Л.С., Артемьева Г.П., Чичкунова М.В. Основополагающие факторы долгосрочных критериев и отбора детей на первом этапе многолетней спортивной подготовки в гимнастических и танцевальных видах спорта // Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК. 2017. № 5(61). С.64-68.
 4. VA Druz, SS Iermakov, GP Artemyeva, YI Puhach, R Muszkieta Individualization factors of students’ physical education at modern stage of its realization // Physical education of students Vol 21, NO 1, 2017. 10-16 (Web of Science) ISSN 2308-7250 Inglished. Online.
 5. Артем’єва Г.П., Мошенська Т.В. Удосконалення спеціальної фізичної підготовки гімнасток у спортивній аеробіці на етапі попередньої базової підготовки // Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК. 2017. №6 (62). С. 21-25.
 6. Артем’єва Г.П., Мошенська Т. В. Роль і значення хореографії у гімнастичних і танцювальних видах спорту // Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2018. № 4(66).  С. 32-36.
 7. Podrigalo L.V., ArtemievaH.Р., Rovnaya O.A., Panshyna A.D., Ruban L.A., Merkulova T.V., Galashko M.M., Chernukha O.V. Analysis of the physical development and somatotype of girls and females involved into dancing and gymnastic sports // Physical education of students online versions, 2019; 23, (2): 75-81. http://doi.org/10.15561/20755279.2019.0204(Web of Science)
 8. Ажиппо А. Ю., СанниковаМ. В., Артемьева Г.П., Дорофеева Т. И. Проблемы подготовки спортсменов высокой квалификации // Науковий часопис Національного університету ім. Драгоманова: серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: Випуск 6 (114) 19. С. 7-18
 9. Podrigalo L.V., ArtemievaH.Р., Rovnaya O.A., Misevra N. S.;.Sotnikova-MeleshkinaZh.V.; PodavalenkoA.P.; SokolK.M.; RobakI.Yu. Features of physical development and somatotype of girls and women involved in fitness Pedagogiks psychology and medical-biological problems of physical training and sports, 2019; 04: 189-195. https://doi.org/10.15561/18189172.2019.0405(Web of Science)
 10. Артемьева Г.П., Волкова Я.В., Гуляев А.А. Современный подход к паспортизации контингента занимающегося спортивными танцами на этапе начальной подготовки на основе филогенетической обусловленности развития соматотипа // Науковий часопис Національного університету ім. Драгоманова: серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: Випуск 9 (117) 19. С. 21-26.
 11. ArtemievaH. & Latvynska, I. & Moshenska, T.Construction a comprehensive health training program for women in the first period of adulthood // Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (English ed.online). Kharkiv: KSAPS,  Vol. 8. No. 6, pp. 107-120
 12. Halyna Artemieva, Tetiana Moshenska, Anastasya Panshyna, Yevhen Medvediev The technique of improving the balance of the bodyof acrobatic rock and roll athletes on stagepreliminary basic trainingSlobozhanskyi Herald of Science and Sport, (English ed.online). Kharkiv: KSAPS,  2020, № 1(8), P. 11-16
 13. Артем’єва Г.П., Паньшина А.Д. Фізична підготовка спортсменок команди «формейшн» в акробатичному рок-н-ролі // Науковий часопис Національного університету ім. Драгоманова: серія 15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: Випуск 7 (127) 20. С.

Підвищення кваліфікації, стажування. Пройшла міжнародне стажування з метою вивчення інновацій навчального процесу: методи, підходи, технології (на прикладі підготовки бакалаврів та магістрів) на базі Празького університету економіки, на факультеті бізнес адміністрування у 2018 р.

Пройшла стажування з метою вивчення педагогічного досвіду організації навчально-виховного процесу,поглиблення спеціальних фахових та науково-методичних компетентностей зі спеціальності017»Фізична культура і спорт» на кафедрі «Фізичне виховання» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у 2019 році.

Other Members