DSC_0387-scaled

Ажиппо Олександр Юрійович

Професор кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури Професор, доктор педагогічних наук

Член Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, керівник Відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації «Спортивна студентська спілка України» у Харківській області, заступник Голови ГО «Відділення Національного олімпійського комітету України в Харківській області», суддя І категорії з лижного спорту та біатлону

За високі професійні досягнення нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудним знаком «Відмінник освіти», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, подякою Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою Харківської міської ради, Орденом Студентської спілки України – нагрудним знаком «Честь і слава».

Загальний стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить понад 20 років. Підготував 4 кандидати наук. Є автором 164 публікацій, з них 140 наукових праць, у тому числі 75 статей у фахових виданнях, 6 статей у Scopus, 6 монографій та 18 праць навчально-методичного характеру. Важливе практичне значення його наукової діяльності мають також отримані два патенти на корисну модель та два свідоцтва про реєстрацію авторського права.

О.Ю. Ажиппо займається вирішенням наукових проблем теоретико- методологічних засад підготовки майбутніх учителів фізичної культури, активно займається розвитком параолімпійського та дефлімпійського спорту серед студентів, бере участь в організації та суддівстві змагань серед паралімпійців; особливу увагу приділяє науково-дослідницькій, організаційній та громадській роботі у сфері популяризації рухової активності серед молоді, збереження здорового потенціалу нації та масового спорту; очолює Вчену раду Академії, є членом Спеціалізованої вченої ради К 64.862.01, входить до складу редакційної колегії фахового видання категорії Б – «Слобожанський науково-спортивний вісник».

За розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації О.Ю. Ажиппо був призначений керівником підгрупи «Молодіжна і гендерна політика, фізична культура та спорт» Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Харківської області на період 2021–2027 років.
Контактна інформація: тел. +38 (057) 705-23-01
E-mail: office.rector@khdafk.com

 

Освіта

 • 1994 – закінчив Харківський державний інститут фізичної за спеціальністю «Фізична культура» та отримав кваліфікацію спеціаліста «Викладач-тренер з лижного спорту»;
 • 1995 – закінчив Харківський державний інститут фізичної за спеціальністю «Олімпійський та професійний спорт» та отримав кваліфікацію спеціаліста «Тренер з лижного спорту вищої кваліфікації»;
 • 1998 – закінчив аспірантуру Харківського державного інституту фізичної культури за спеціальністю 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт.

 

Досвід професійної діяльності

 • 1994 – 1995  – вчитель фізичної культури в ЗОШ №143;
 • 1995 – викладач кафедри зимових видів спорту ХДІФК;
 • 1995 – 1998 – аспірант кафедри зимових видів спорту ХДІФК;
 • 1999 – 2001  – викладач кафедри циклічних видів спорту ХДПУ ім. Г. С. Сковороди;
 • 2001 – 2005  – доцент кафедри циклічних видів спорту ХНПУ ім. Г. С. Сковороди;
 • 2005 – 2012  – завідувач кафедри циклічних видів спорту ХНПУ ім. Г. С. Сковороди;
 • 2012 – 2013  – професор кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму Харківської державної академії фізичної культури;
 • 2013 – донині – професор кафедри теорії та методики фізичного виховання Харківської державної академії фізичної культури;
 • 2013 – донині – ректор Харківської державної академії фізичної культури.

 

Наукові інтереси

 • теорія та методика фізичного виховання різних груп населення, олімпійський та професійний спорт

 

Основні наукові праці

Автор (співавтор) понад 150 наукових та навчально-методичних праць, серед яких:

 • Aghyppo A., Tkachov S., Orlenko O. Role of physical education on the formation of a healthy lifestyle outside of school hours. Journal of Physical Education and Sport. № 16 (2), Art 54, 2016. pp. 335–339. (SCOPUS).
 • Aghyppo A., Volodchenko O., Podrigalo L., Romanenko V., Rovnaya O. Comparative Analysis of a functional state of martial arts athletes. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 17 Supplement issue 4, Art 220, 2017. pp. 2142–2147 (SCOPUS).
 • Aghyppo A., Kamaev O., Mulyk V., Mulyk K., Grynova T., Kotliar S. Influence of the level of development of motive qualities on the technique of ski styles and shooting of 14–16-year-old biathletes. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 17(4), Art 303, 2017. pp. 2643–2648. (SCOPUS).
 • Azhyppo O., Pavlenko V., Mulyk V., Mulyk K., Karpets L., Grynova T., Sannikova M. Direction of teaching the subject of physical education by taking into account opportunities of institution of higher education and interests of student youth. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 18 (1), Art 29, 2018. pp. 222–229. (SCOPUS).
 • Aghyppo A., Kuzmenko I., Masliak I., Shesterova L., Bala T., Krivoruchko N., Dorofeeva T. The influence of specially directed exercises on the functional state of the tactile analyser and physical fitness of 7-15 year old pupils. Sport science // International scientific journal of kinesiology. Vol. 11, Issue 2. December 2018. Р. 70–77. Print ISSN 1840-3662. Web ISSN 1840-3670UDK 796, Catalogued in: COBISS BH. (SCOPUS).
 • Aghyppo A., Bala T. Flexibility development among 5-6th grade schoolchildren the influence of cheerleading activity. Slobozhanskyi herald of science and sport : [scientific and theoretical journal]. Kharkiv : KSAPC, 2017. № 5(61). p. 9-13.
 • Aghyppo A., Putiatina G. Dialectical approach for structural and functional management in the health-improving and recreational motor activity system of the population. Slobozhanskyi herald of science and sport. 2017. №. 6 (62). С. 5-7.
 • Aghyppo A., Putiatina G. Analysis of the current state of implementation of fitness clubs personnel policy. Slobozhanskyi herald of science and sport : [scientific and theoretical journal]. – Kharkiv. KSAPC, 2018. № 6 (68). p. 4-7
 • Ажиппо О. Ю., Мосейчук Ю.Ю., Курнишев Ю.А., Боднар І.Р Педагогічні умови формування духовно-ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі занять фізичною культурою. Інноваційна педагогіка. Спецвипуск. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Причорноморськ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 201-205.
 • Ажиппо О. Ю. Особливості удосконалення методик харчування висококваліфікованих бодібілдерів в перехідному періоді підготовки. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет. журн.]. Харків: ХДАФК, 2015. № 1 (45). С. 7–10 (наукометрична база).
 • Ажиппо О. Ю. Финитные системы оптимизации спортивной техники движений. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет. журн.]. Харків: ХДАФК, 2015. № 2 (46). С. 11–18 (наукометрична база).
 • Ажиппо А. Ю., Пугач Я. И., Жерновникова Я. В. Проблема определения биологического возраста в системе оценки физического развития и донозологической диагностики конституциональных заболеваний. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет. журн.]. Харків: ХДАФК, 2015. № 3 (47). С. 7–12 (наукометрична база).
 • Ажиппо А. Ю., Пугач Я. И., Друзь В. А., Жерновникова Я. В. Определение биологического возраста в различные периоды онтогенеза человека. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет. журн.]. Харків: ХДАФК, 2015. № 4 (48). С. 7–14 (наукометрична база).
 • Ажиппо О. Ю., Котляр С. М., Дорофєєва Т. І. Техніки пересування кваліфікованих лижників-гонщиків ковзанярським стилем на сучасному етапі розвитку лижних гонок. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет. журн.]. Харків: ХДАФК, 2015. № 4 (48). С. 54–58 (наукометрична база).
 • Ажиппо А. Ю., Дорофеева Т. И., Пугач Я. И., Артемьева Г. П., Нечитайло М. В., Друзь В. А. Норма, стандарты и тесты в структуре построения мониторинга физического развития, физической подготовленности и физического состояния. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет. журн.]. Харків: ХДАФК, 2015. № 5 (48). С. 13–23 (наукометрична база).
 • Ажиппо О. Ю., Путятіна Г. М. Діалектичний підхід до структурно-функціонального менеджменту в системі оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків: ХДАФК, 2017. № 6 (62). С. 7–10 (наукометрична база).
 • Ажиппо О. Ю., Путятіна Г. М. Аналіз сучасного стану реалізації кадрової політики фітнес-клубів. Слобожанський науково-спортивний вісник: [наук.-теорет. журн.]. Харків : ХДАФК, 2018. №6 (68). С. 5–9 (наукометрична база).
 • Ажиппо О. Ю., Котляр С. М., Мулик В. В. Теорія і методика викладання лижного спорту для студентів першого курсу (2-а частина). Навчально-методичний посібник. Х.: ХДАФК, 2015. 120 с.
 • Ажиппо О. Ю., Павленко В. О., Павленко Є. Є. Студентський спорт в системі фізичного виховання закладів вищої освіти. Навчальний посібник. Харків. 2019. 286 с. (навчальний посібник).
 • Ажиппо А. Ю., Пугач Я.И., Пятисоцкая С.С., Жерновникова Я.В., Друзь В.А. Онтология теории построения контроля и оценки уровня физического развития и физического состояния. Монографія. Харьков : ХГАФК, 2015. 192 с. (монографія).
 • Ажиппо А. Ю., Шестерова Л.Е., Друзь В.А., Дорофеева Т.И., Пугач Я.И., Пятисоцька С.С., Жерновникова Я.В. Онтология теории конституциональной диагностики физического развития и индивидуальных особенностей проявления биологического возраста. Монография. Харьков : ХГАФК, 2016. 284 с. (монографія).

 

Підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації на базі Інституту Спорту і Фізичної культури у місті Бидгощ (Польща). Посвідчення – NR ISIKF /2018/40 з 18.10.2018 р. по 24.10.2018 р.